Jämställdhetsprojekt inom scenkonstområdet

 

Beviljade bidrag
Mistral Music AB, COiMP - framtidens musik- och jämställdhetshus, 70 000
Svensk Teaterunion – Svenska ITI, Heta fakta, 80 000
Sveriges Dramatikerförbund och Centrum för Dramatik, Rekrytering av dramatiker, 350 000

Bordlagda
Svensk Scenkonst, Teaterförbundet, SYMF, Gender Coach
Stiftelsen Östergötlands länsteater, Nationella Dramaturgiatet, DramaWebben

Samtliga sökande
Cecil Scenproduktion, Stockholms län
Hermele och Mohtadi, Stockholms län
Hermele och Sandlund, Nationellt
Länsteatrarna i Sverige, Nationellt
Mistral Music AB, Nationellt
Svensk Scenkonst, Teaterförbundet, SYMF, Nationellt
Svensk Teaterunion – Svenska ITI, Nationellt
Sveriges Dramatikerförbund och Centrum för Dramatik, Nationellt
Stiftelsen Östergötlands länsteater, Nationella Dramaturgiatet, Nationellt
Teater Västmanland, Västmanland

Header logo