Kultur i arbetslivet

Beviljade bidrag, kr:

LO-distriktet Västmanland, Jobbarrok, 90 000
Åforsteatern, Åforsteatern, 300 000
LO-distriktet i Västmanland, Prova-på tekniker – ett arbetsplatsprojekt, 100 000
Transportarbetareförbundet, Boken på arbetsplatsen, 180 000
LO-facken i Medelpad, Arbetarförfattare/Författarcaféer, 90 000
If Metall, SEKO, Transport HRF, Pappers ABF, Böcker till alla arbetsplatser, 1 120 000
ABF Södra Västerbotten, Kommunalare berättar, 230 000
Twochange, Arbetsplatsfilmer för samtid och framtid, 465 000

Samtliga sökande:

ABF Gästrikebygden, Nationellt
Skådebanan i Dalarna, Dalarna
Avd Lille Skutt på förskolan Lagan, Örebro
Iranska Kultur Arvs Föreningen, Västra Götaland
Sv. Transportarbetareförbundet avd 26, Västerbotten
Gestaltningsbyrån, Nationellt
Svenska Transportarbetareförbundet avd 38, Kalmar
LO-distriktet Västmanland, Västmanland
Mejan Labs, Stockholm
Atlas Copcos Verkstadsklubb, Örebro
Göteborg Artist Center ek. för., Västra Götaland
Transport avd 13, Blekinge
Sandarne Kultur- och Historiska Förening, Västernorrland
Åforsteatern, Kronoberg
IF Metall Mellersta Sörmland Avd 23, Södermanland
LO-distriktet i Stockholms län, Stockholm
SEKO – Facket för Service och Kommunikation, IF Metall, Nationellt
LO-distriktet i Västmanland, Västmanland
Transportarbetareförbundet, Nationellt
Verkstadsklubben vid Transema Finmekaniska verkstad, Stockholm
Transcender Sweden, Västra Götaland
SKTF avd 281 - Region Skåne, Region Skåne
Livs Avd 4, Uppsala
Alviksskolan, Stockholm
Konstfrämjandet i Västerbotten, Västerbotten
Kommunrehab, Vänersborg, Västra Götaland
Ericsson klubben IF Metall, Gävleborg
Månskensteatern, Kalmar
Uppsala Industriminnesförening, Uppsala
IF Metall Hälsingland, Gävleborg
ABF-Gästrikebygden, Gävleborg
LO-facken i Medelpad, Västernorrland
Landstinget Västernorrland, Västernorrland
If Metall, SEKO, Transport HRF, Pappers ABF, Nationellt
IF Metall Västbo avd 40, Jönköping
Älvstrandens Förskola Timrå Kommun, Västernorrland
Pappers avd 146 Norrsundet och Skog och Trä, Gävleborg
Analink AB, Stockholm
ABF Södra Västerbotten, Västerbotten
Interactive Institute, Stockholm
Konstfrämjandet Stockholm, Nationellt
Konstfrämjandet Skåne, Region Skåne
SEKO Västernorrland, Västernorrland
Avans Sportklubb, Norrbotten
IF Metall och ABF, Västernorrland
Twochange, Västmanland
Ystads konstmuseum, Nationellt
Teatermaskinen, Nationellt
Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro

Header logo