Mångkulturella organisationer

Beviljade bidrag, kr

Immigrantinstitutet, 200 000
Intercult, Internationellt, 1 000 000
Grekiskt kulturcentrum, 200 000
Kulturföreningen BwC /Bwana Club, Internationellt, 80 000
Kurdiska Biblioteket, Internationellt, 1 000 000
Mångkulturellt centrum, Stockholm, 1 100 000
Riksföreningen för Folkmusik och Dans, RFoD, Internationellt, 80 000
Selam, Stockholm, 400 000
Stiftelsen Tensta konsthall, Stockholm, 80 000

Samtliga sökande

Afro-Asian Culture Center, Stockholm
EEIG Federation Harley-Davidson Clubs Europe, Internationellt
Filmcentrum Väst/Antrasistiska filmdagar, Västra Götaland
Föreningen Göteborgs Integrations Center (GIC), Internationellt
Föreningen Världsbyn, Västra Götaland
Grekiskt kulturcentrum
Intercult, Internationellt
Internationella Qvinnoföreningen i Karlstad, Värmland
Immigrantinstitutet
Iransk-Svenska Föreningen, Skåne län
Jali njamas musik- dans- och kulturförening, Stockholm
Kulturföreningen bob, Nationellt
Kulturföreningen BwC /Bwana Club, Internationellt
Kulturföreningen Rabarberbarn, Stockholm
Kurdiska Biblioteket, Internationellt
MOI Mångfald och inflytande, Stockholm
Musik i Syd, Internationellt
Mångkulturellt centrum, Stockholm
Peru kommittén för Mänskliga Rättigheter, Stockholm
RFSL Stockholm, Stockholm
Riksföreningen för Folkmusik och Dans, RFoD, Internationellt
Selam, Stockholm
Stiftelsen Tensta konsthall, Stockholm
Örebro läns bildningsförbund, Örebro län

Header logo