Nationella minoriteters litteratur

Beviljade bidrag, kr

Barents Publisher/Sirillus AB, Bokutgivning för barn, unga i huvudsak, 200 000
Hillelförlaget, Att säkra fortbeståndet av den judiska gruppens nationella förlag – Hillelförlaget, 100 000
Megilla-Förlaget, Böcker på jiddisch, 100 000
MET-avisi, Bokutgivning på meänkieli, 100 000
Sámi Kompania AB, Talböcker på samiska, 50 000
Svenska Tornedalingars Riksförbund, Läslusta, 40 000
Sveriges Författarförbund, Samiska språk och samisk litteratur i Nordiska Författar- och Översättarrådet 100 000

Samtliga sökande

Barents Publisher/Sirillus AB, Bokutgivning för barn, unga i huvudsak
Compania Comder förlag, Bokutgivning på minoritetsspråk
Compania Comder förlag, Ahti Ratia: Laps" Suomen, Karjalan kauniin
Hillelförlaget, Att säkra fortbeståndet av den judiska gruppens nationella förlag - Hillelförlaget
Liekki, kajsa Vilhuinen-priset
Megilla-Förlaget, Böcker på jiddisch
MET-avisi, Bokutgivning på meänkieli
Norrbottens länsbibliotek, Samiska författare på Internet
Resandefolkets Romanoa Riksförbund, RRRF, Dinglarnas dröm
Sámi Kompania AB, Talböcker på samiska
Svenska Tornedalingars Riksförbund, Läslusta
Sveriges Författarförbund, Samiska språk och samisk litteratur i Nordiska Författar- och Översättarrådet
Vätteförlaget Antti Kouhia, Boken Vinterkrigets barn
Zigenska kulturhistoriska föreningen, Svenska romers kultur och historia

Header logo