Regional biblioteksutveckling

Beviljade bidrag, kr


Länsbibliotek Dalarna, Skapa litteräras läsfrämjande center, 120 000
Länsbibliotek Dalarna, Teknik Trygghet Tillgänglighet, 120 000
Länsbibliotek Sydost, Lärsamverkan i Sydost, 125 000
Länsbibliotek Sydost, Demoteket - bibliotek en magnet för unga, 300 000
Länsbiblioteket i Värmland, Vill brukarna låna böcker, 125 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, V8: Bibliotekssamverkan i Västerbottens inland, 100 000
Länsbiblioteket Jönköping, Bibliotek 2.1 - rummet som medie, 250 000
Länsbiblioteket Västernorrland, BIBLIOTEK24 - Gemensam samsökningsportal och elektronisk miljö på landets bibliotek, 450 000
Regionbibliotek Skåne, Musa utvärdering, 50 000
Regionbibliotek Skåne, Folkbiblioteken och folkhälsan år 2, 100 000
Regionbibliotek Skåne, Implementering av Ordbron, 60 000
Regionbibliotek Stockholm, Tvinning - en metod för utveckling?, 130 000
Regionbibliotek Stockholm, Wikipedia, 50 000
Regionbibliotek Stockholm, Nationellt samarbete/utbyte av digital mervärdesinformation, 400 000
Regionbibliotek Västra Götaland, Nationell boktipsdatabas, 150 000
Regionbibliotek Västra Götaland, MVG - metodutveckling, visioner och grunder - mot en ny litteraturförmedling för barn och unga, 270 000

Samtliga sökande


Gotlands länsbibliotek, Gotland
Länsbibliotek Dalarna, Södermanland
Länsbibliotek Dalarna, Dalarna
Länsbibliotek Sydost, Blekinge
Länsbibliotek Sydost, Nationellt
Länsbiblioteket i Värmland
Länsbiblioteket i Västerbotten
Länsbiblioteket Jönköping
Länsbiblioteket Sörmland, Södermanland
Länsbiblioteket Västernorrland, Nationellt
Länsbiblioteket Västernorrland
Regionbibliotek Kalmar
Regionbibliotek Skåne, Skåne
Regionbibliotek Skåne, Nationellt
Regionbibliotek Stockholm, Nationellt
Regionbibliotek Stockholm, Stockholm
Regionbibliotek Västra Götaland, Nationellt
Regionbibliotek Västra Götaland, Västra Götaland

Header logo