Regionala museers verksamhetsbidrag

Inklusive bidrag till museipedagogiska insatser

Beviljade bidrag, kr

Blekinge museum, 3 652 578
Bohusläns museer/Västarvet, Västra Götaland, 4 980 788
Göteborgs museer/Kulturförvaltningen, Västra Götaland, 11 340 870
Göteborgs Naturhistoriska Museum/Västarvet, Västra Götaland, 2 554 250
Hallands länsmuseum, 4 776 448
Jönköpings länsmuseum, 4 316 683
Kalmar konstmuseum, 1 328 210
Kalmar läns museum, 3 703 663
Länsmuseet i Gävleborg, 4 163 428
Länsmuseet på Gotland, 3 984 630
Länsmuseet Västernorrland, 4 393 310
Nordiska akvarellmuseet, Västra Götaland, 1 839 060
Norrbottens museum, 3 678 120
Region Skåne/Kulturen i Lund, 250 000
Region Skåne/Länsmuseet i Kristianstad, 250 000
Region Skåne/Malmö museer, 275 000
Regionmuseum Västra Götaland/Västarvet, 4 035 715
Stiftelsen Dalarnas museum, 4 240 055
Stiftelsen Jämtlands museum, 5 185 128
Stiftelsen Smålands museer, Kronoberg, 3 729 205
Stockholms läns museum, 3 435 977
Stockholms stadsmuseum, 1 430 380
Sörmlands museum, Södermanland, 4 240 055
Upplandsmuseet, Uppsala, 4 137 885
Värmlands museum, 4 444 395
Västerbottens museum, 4 495 480
Västergötlands museum/Västarvet, 3 984 630
Västmanlands läns museum, 3 678 120
Örebro läns museum, 3 678 120
Östergötlands länsmuseum, 4 342 225

Header logo