Tillgänglighet till kultur för personer med funktionshinder

Beviljade bidrag, kr

Balettakademien vid Folkuniversitetet, Integrerad dans- rörelsehindrade konstnärer och professionella dansare i samverkan med barn och ungdom, 300 000
Dans i Sörmland, Olika-gränslösa möten, 30 000
Föreningen för Sveriges tidskriftsverkstäder, Tillgängliga tidskriftsverkstäder, 36 000
Hallwylska museet, Webbutställning om köksteknik för 100 år sedan, 150 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, SPUNK - läslust med särskolebarn, 190 000
Naturhistoriska riksmuseet, Utställningen Den mänskliga resan, tillgänglighetsanpassning, 250 000
ShareMusic Sweden, Konstnärligt skapande för unga med funktionshinder, 250 000
SLL, Handikapp & habilitering Korralen & Laguna, Konst med alla sinnen, 400 000
Stockholms Dövas Förening, Deaf Arts Now! Workshop, 250 000
Synskadades Riksförbund Göteborg, Digitala museiguider på Daisy för synskadade - nyskapande användningsområde för bättre tillgänglighet, 100 000
Synskades Riksförbund, Punktskriftsklubben för synskadade barn, 500 000
Teaterhögskolan i Stockholm, Skådespelarutbildning för döva, 425 000
Vindelns kommun/kommunbiblioteket, Växa genom kultursamarbete mellan HRF och bibliotek i Västerbottens län, 75 000
Örebro stadsbibliotek, Teckenspråksanpassa befintliga instruktionsfilmer, 6 000

Samtliga sökande

Balettakademien vid Folkuniversitetet, Stockholms län
Centrum för arbete och vuxnas lärande, Östergötlands län
Dans i Sömland, Södermanlands län
Folkuniversitetet/Balettakademien Umeå, Västerbottens län
Föreningen för Sveriges tidskriftsverkstäder, Skåne län
Hallwylska museet, Stockholms län
Kalvdans, Norrbottens län
Lunds Kommun/Omsorg och habilitering, Skåne län
Lungby Kommun, Kronobergs län
Länsbibliotek Dalarna, Dalarnas län
Länsbiblioteket i Västerbotten, Västerbottens län
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholms län
Norrby teater, Västmanlands län
Sannerudsskolans särskola, Värmlands län
ShareMusic Sweden, Västra Götalands län
SLL, Handikapp & habilitering Korralen & Laguna, Stockholms län
Stockholms Dövas Förening, Stockholms län
Stockholms Konserthus, Stockholms län
Studiefrämjandet Huddinge, Stockholms län
Studieförbundet Vuxenskolan, Dagcentret Lingonet
Sundbybergs stadsbibliotek, Stockholms län
Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse, Kronobergs län
Svenska Downföreningen, Stockholms län
Synskadades Riksförbund, Stockholms län
Synskadades Riksförbund Göteborg, Västra Götalands län
Teaterhögskolan i Stockholm, Stockholms län
Vindelns kommun/Kommunbiblioteket, Västerbottens län
Örebro stadsbibliotek, Örebro län
Östra Teatern, Stockholms län

Header logo