Utvecklingsbidrag till regionala museer

Beviljade bidrag, kr


Blekinge museum, ABM i Blekinge, 300 000
Blekinge museum, Nya perspektiv på länsmuseernas konstuppdrag, 50 000
Göteborgs stadsmuseum, Den icke-fiktiva filmens synliggörande, 200 000
Göteborgs stadsmuseum, HEM/LÖS/HET, 200 000
Jamtli, Nya perspektiv på länsmuseernas konstuppdrag, 50 000
Jamtli, Xpress on traX, 310 000
Jönköpings läns museum, Vad viskar väggen, Bruket och fabriken, Marieholms Bruk, 200 000
Kalmar Konstmuseum, Mellan realitet och sagoland, 200 000
Kalmar läns museum, Den digitala bykistan, 250 000
Länsmuseet Gävleborg, Accesseminarium för hembygdsrörelsen, 100 000
Länsmuseet Gävleborg, Bild- och ordskapande för nyanlända flyktingbarn, 260 000
Länsmuseet Gävleborg, Nya perspektiv på länsmuseernas konstuppdrag, 100 000
Länsmuseet Halmstad, KMM-programmet (Knowledge Management Systems in Museums), 1 400 000
Länsmuseet Halmstad, Svea Larson Art Space - Konsthall under bar himmel, 300 000
Länsmuseet på Gotland, Arena för samtidskonst på Gotland, 100 000
Länsmuseet på Gotland , Pilotprojekt för användarvänligt faktarum - Ett delprojekt i "ABM-samverkan på Gotland, 250 000
Länsmuseet Varberg, Demokrati - Delaktighet - Samtid, 350 000
Länsmuseet Varberg, Samverkan kring och genomförande av Mobila Dokumentärredaktionens projekt "Att åldras i Sverige", 200 000
Länsmuseet Västernorrland, Spectra Satellit, 175 000
NoK förvaltningen VGR /Bohusläns museum, Resandefolkets Snarsmon, 100 000
Nordiska Akvarellmuseet, Bilden, boken, barnet och berättelsen, 100 000
Regionmuseet Kristianstad, Gör en kyrka någon skillnad? Ett dokumentationsprojekt med anledning av rivningen av Maglarps nya kyrka, 250 000
Regionmuseum Västra Götaland, ABM och den kommunala skolan, 215 000
Sjöfartsmuseet Göteborg, Strategiskt publikt arbete - Medborgarnas delaktighet i Sjöfartsmuseets förnyelsearbete, 360 000
Smålands museum, GLASKLART - En pedagogisk resa in i glasets värld, 300 000
Stiftelsen Dalarnas museum, Dalarnas museum - ett samverkansprojekt, 300 000
Stiftelsen Upplandsmuseet, Kunskap om genusintegrering, 95 000
Stiftelsen Örebro läns museum, Från insikt till avsikt - teknikhistoria i framtidens tjänst, 250 000
Stockholms stadsmuseum, Utveckla lärarhandeldningen, kulturarvspedagogik för och av lärare, 90 000
Sörmlands museum, Röster - nyköpingsbor möter nyköpingsbor, 200 000
Värmlands Museum, Finnkultur - ett gränsöverskridande projekt, 150 000
Värmlands Museum, Konstkonsulent till Värmlands Museum, 215 000
Värmlands Museum, Utveckling och revidering av ekerhjulsystemet, 200 000
Västerbottens museum AB, Berättarnas län, 350 000
Västmanlands läns museum, Gå över ån - pedagogisk samverkan mellan Västmanlands län museum och Västerås Konstmuseum, 300 000
Västmanlands läns museum, Nya kompositioner - kreativa möten i västmanländsk historia, 250 000
Östergötlands länsmuseum, Konstkonsulent till Östergötlands länsmuseum, 215 000

Samtliga sökande


Blekinge museum, BLEKINGE
Bohusläns museum, VÄSTRA GÖTALAND
Göteborgs Naturhistoriska Museum, VÄSTRA GÖTALAND
Göteborgs stadsmuseum, VÄSTRA GÖTALAND
Jamtli, JÄMTLAND
Jönköpings läns museum, JÖNKÖPING
Kalmar Konstmuseum, KALMAR
Kalmar läns museum, KALMAR
Kulturen i Lund, SKÅNE
Länsmuseet Gävleborg, GÄVLEBORG
Länsmuseet Gävleborg, VÄSTERNORRLAND
Länsmuseet Halmstad, HALLAND
Länsmuseet på Gotland, GOTLAND
Länsmuseet Varberg, HALLAND
Länsmuseet Västernorrland, VÄSTERNORRLAND
Malmö Museer, SKÅNE
NoK förvaltningen VGR /Bohusläns museum, VÄSTRA GÖTALAND
Nordiska Akvarellmuseet, VÄSTRA GÖTALAND
Norrbottens museum, NORRBOTTEN
Regionmuseet Kristianstad, SKÅNE
Regionmuseum Västra Götaland, VÄSTRA GÖTALAND
Sjöfartsmuseet Göteborg, VÄSTRA GÖTALAND
Smålands museum, KRONOBERG
Stiftelsen Dalarnas museum, DALARNA
Stiftelsen Upplandsmuseet, UPPSALA
Stiftelsen Örebro läns museum, ÖREBRO
Stockholms stadsmuseum, STOCKHOLM
Sörmlands museum, SÖDERMANLAND
Torsby finnkultur-centrum/ Värmlands Museum, VÄRMLAND
Värmlands Museum, VÄRMLAND
Västerbottens museum AB, VÄSTERBOTTEN
Västergötlands museum, VÄSTRA GÖTALAND
Västmanlands läns museum, VÄSTMANLAND
Östergötlands länsmuseum, ÖSTERGÖTLAND
Östergötlands museum, ÖSTERGÖTLAND

Header logo