Interkulturella organisationer

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Immigrantinstitutet, 80 000
Kurdiska biblioteket, 1 000 000
Mångkulturellt centrum, 1 100 000

Utöver dessa bidrag har fyra organisationer beviljats stöd både som arrangerande musikförening samt som interkulturell organisation. Se under beslut om Arrangerande musikföreningar i februari 2008.

Header logo