Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte, extra fördelning

 

Beviljade bidrag, kr
Atalante. Svensk kulturvecka i Marrakech, 10-19.5 2008, 60 000
Göteborgs Dans & Teater Festival. Ansökan om bidrag till Göteborgs Dans & Teater Festival 15-23 augusti 2008, genomförande av det internationella scenkonstprogrammet, 650 000
Stiftelsen San Michele. Den utåtriktade kulturverksamheten vid San Michele, 100 000
Svenska institutet i Paris. LABOO7 ett nätverk för barn- och ungdomsteater, 200 000
Sveriges Ambassad i Vilnius. Dansfestival för barn och unga i Litauen den 27 maj-1 juni 2008, 60 000

Samtliga ansökningar
Atalante 
Göteborgs Dans & Teater Festival 
Moderna Dansteatern 
Stiftelsen San Michele 
Svenska institutet i Paris
Sveriges Ambassad i Vilnius 

Header logo