Jämställdhetsprojekt inom scenkonstområdet

Jämställdhetsprojekt inom scenkonstområdet vid det första fördelningstillfället för år 2008

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Föreningen Viktoria, Utbildning med Viktoria, 250 000
Sveriges Orkesterförbund, lyfta kvinnliga kompositörer från 1800-talet, 140 000
Teaterförbundet/Svensk Scenkonst/SYMF, Jämställdhet i ledarskap och konstnärlig gestaltning, 600 000

Bordlagd
Malmö Dramatiska Teater AB,  En stadsteater för alla

Samtliga sökande
Bastardproduktion, Stockholm
Farhang förening, Stockholm
Föreningen Viktoria, Stockholm
Kulturföreningen Soja, Västernorrland
Malmö Dramatiska Teater AB, Skåne
Musicgarden Productions, Stockholm
Nationella Dramaturgiatet, Östergötland
Popkollo Malmö, Skåne
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan, Västra Götaland
Sveriges Orkesterförbund, Stockholm
Sveriges Regissörer, Stockholm
Tajphoon Tivoli, Västra Götaland
Teater Dur & Moll, Stockholm
Teater Västernorrland, Västernorrland
Teaterförbundet/Svensk Scenkonst/SYMF, Stockholm
Trigger, Stockholm

Header logo