Nationella minoriteters språk och kultur

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Föreningen Judisk Filmfestival, Stockholms judiska filmfestival, 40 000 
Härjedalens kommun, Sydsamisk kulturfestival, 40 000
Kompani Nomad, Dom kallar oss lappjävlar, 60 000 
Limmud Stockholm, Limmud Stockholm - Judiskt lärande, 60 000 
Lopme naestie, Lopme Nasie samiska kulturdagar, 30 000 
Mediana Handelsbolag, För elden, vägen och hjärtats sång - svensk romsk resandemusik möter svensk folkmusik, 30 000 
Meänmaan Teatteri, Matojärvisångerna-Hilja Kallionjiemi-Byström 100 år, 40 000
Romska kulturcentret i Malmö. International Roma Music and Dance Festival, 50 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romska Kulturcentret i Malmö verksamheten 2008, 500 000 
Romskt Kulturcentrum i Stockholm, Uppbyggnad av arkiv och museum, 500 000 
Sáminuorra, Nuoras Nurri - Från ungdom till ungdom, 40 000 
Stiftelsen Axevalla folkhögskola, Axevalla sommar kulturvecka, 20 000 
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige, Kulturspridning, 130 000 
Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm, 1968, Stiftelsen Judiska museet i Stockholm, 120 000 
SWEBLUL, Liet Lavlut, 150 000 
Sverigefinska Riksförbundet (RSKL), En bildstudie av sverigefinnarnas liv i fem kommuner, 30 000 

Header logo