Regional biblioteksutveckling

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Informations- och lånecentralen i Malmö, BibKomp - webbaserad kompetensutvecklingsportal för bibliotek, 200 000
Länsbibliotek Västmanland, Skokartongen - förstudie, 75 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, SAV - skönlitterärt arbete i Västerbottens län, 170 000
Länsbiblioteket i Örebro län, Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta, 100 000
Länsbiblioteket Jönköping, Rummet som medium, 200 000
Länsbiblioteket Västernorrland, Bibliotek24 - Samsökningsportal, 900 000
Regionbibliotek Stockholm, Mäta och väga - mått för biblioteksverksamhet, 300 000
Regionbibliotek Stockholm, Tvinning - en metod för utveckling?, 400 000
Regionbibliotek Stockholm, ÖppnaBilbliotek.se, 700 000
Regionförbundet i Kalmar län, En digital dörr in till vuxenutbildningsresurser, 80 000

Samtliga sökande
Gotlands länsbibliotek, Gotlands län
Informations- och lånecentralen i Malmö, Nationellt
Länsbibliotek Dalarna, Dalarnas län
Länsbibliotek Uppsala, Uppsala län
Länsbibliotek Västmanland, Västmanlands län
Länsbibliotek Östergötland, Östergötlands län
Länsbiblioteket i Västerbotten, Västerbottens län
Länsbiblioteket i Örebro län, Örebro län
Länsbiblioteket Jönköping, Jönköpings län
Länsbiblioteket Västernorrland, Västernorrlands län
Norrbottens länsbibliotek, Norrbottens län
Regionbibliotek Skåne, Skåne län
Regionbibliotek Stockholm, Stockholms län
Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar län

Header logo