Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt till landsting och regionförbund för regional musikverksamhet 2008.

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg. Samverkan, 100 000
AB Upsala Stadsteater. Uppsala International Theatre Lab, 500 000
Byteatern Kalmar Läns Teater. Gryning över Kalahari - Hur människan blev Människa, 75 000
Cirkus Cirkör. Fördjupning av Cirkör in Residence med utvecklling mot ”Min stad flyger 2.0” år två, 500 000
Cirkus Cirkör. Internationellt produktionskontor på Cirkus Cirkör, 350 000
Dalateatern, Stiftelsen länsteatern i Dalarna. Dalateatern i världen, 200 000
Gotlands kommun. ISCM World New Music Days 2009 - Gotland (2:a projektåret), 300 000
Gotlands kommun. Kulturproducent, 200 000
Landstinget i Blekinge/Musik i Blekinge. Musik i Blekinge, 100 000
Landstinget i Sörmland/Sörmlands Musik & Teater. Produktionsamarbete med Sydafrika, 500 000
Landstinget Västernorrland. LJUDliga LAByrinter, 150 000
Länsteatern i Örebro. Berättelsens teater, 175 000
Länsteatern på Gotland. För barnen!, 450 000
Musik i Syd för kammarorkestern Musica Vitae. Minnets lögner, 100 000
Musik i Syd för kammarorkestern Musica Vitae. Turné Storbritannien/Irland, 50 000
Musik i Syd. Framtida arrangörsskap, 350 000
Musik i Syd. ISCM - World New Music Days 2009 - Växjö, 300 000
Region Halland. Nya mötesplatser för dans, 500 000
Region Värmland. Folklig musik,dans och nyskapande teater inom Västanå Teater, 1 000 000
Skånes dansteater AB. Undersöka arbetsmetoder för samverkan dansinstitution-fri sektor, 160 000
Stiftelsen Östergötlands Länsteater. Arrangörsutveckling inom Länsteatrarna i Sverige, 2 200 000
Teater Halland. Genus- och queeranalys av mask och karaktär i ”Blodsbröllop” av Federico G Lorca, 200 000
Teater Västernorrland. Nationella Dramaturgiatet, 600 000
Teater Västmanland. Unga Teater Västmanland - ett pedagogiskt utvecklingsprojekt, 400 000
Västerbottensteatern AB. Norrscen -mer till fler, 400 000
Västra Götalandsregionen. ISCM World New Music Days 2009, 300 000
Västra Götalandsregionen. OPEN DANCE - Internationellt samverkansprojekt för samtida danskonst och dansmusik, 150 000

Bordlagda
Landstinget i Västernorrland/Musik i Västernorrland
Landstinget i Örebro/Länsmusiken i Örebro

Samtliga sökande
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Blekinge län
AB Uppsala Stadsteater, Uppsala län
Byteatern Kalmar Läns Teater, Kalmar län
Cirkus Cirkör, Stockholms läns
Folkteatern i Göteborg ek. för., Västra Götalands län
Gotlands kommun, Gotlands län
GöteborgsOperan AB, Västra Götalands län
Jämtlands läns landsting, Jämtlands län
Jämtlands läns landsting/Estrad Norr, Jämtlands län
Landstinget i Blekinge/Musik i Blekinge, Blekinge län
Landstinget i Blekinge/Musik i Blekinge, Blekinge län
Landstinget i Dalarna/Stiftelsen Musik i Dalarna, Dalarnas län
Landstinget i Jönköping/Smålands Musik och Teater, Jönköpings län
Landstinget i Sörmland/Sörmlands Musik & Teater, Södermanlands län
Landstinget Västernorrland, Västernorrlands län
Landstinget Västernorrland/Musik i Västernorrland, Västernorrlands län
Länsteatern i Örebro, Örebro län
Länsteatern på Gotland, Gotlands län
Musik i Syd för kammarorkestern Musica Vitae, Kronobergs län
Musik i Syd/Landstinget i Kronoberg, Kronobergs län
Region Halland, Hallands län
Region Värmland, Värmlands län
Regionförbundet Kalmar län/Kalmar Läns Musikstiftelse, Kalmar län
Skånes dansteater AB, Skåne län
Stiftelsen Göteborgsmusiken/Göteborg Wind Orchestra, Västra Götalands län
Stiftelsen länsteatern i Dalarna/Dalateatern, Dalarnas län
Stiftelsen Östergötlands Länsteater, Östergötlands län
Stockholms läns landsting/Stockholms läns Blåsarsymfoniker/Länsmusiken i Stockholm, Stockholms läns
Stockholms Stadsteater AB, Stockholms läns
Teater Halland AB, Hallands län
Teater Västernorrland, Västernorrlands län
Teater Västmanland, Västmanlands län
Västerbottensteatern AB, Västerbottens län
Västra Götalands läns landsting, Västra Götalands län
Västra Götalandsregionen, Västra Götalands län
Örebro läns landsting/Länsmusiken i Örebro, Örebro län

Header logo