Utvecklingsbidrag till regionala museer

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Bohusläns museum/Västarvet, Igångsättning och permanentning av museikostnadsutredningens metodik, 100 000
Göteborgs konstmuseum, Mitt konstmuseum, 150 000
Göteborgs stadsmuseum, 100% work - utvecklingsstöd med hjälp av social konst, 300 000
Göteborgs stadsmuseum, Carlotta - vidareutveckling av databas, 100 000
Hallands länsmuseer, Länsmuseerna och internationella samarbeten, 150 000
Jämtlands läns museum, Xpress on traX etapp 2, 200 000
Kalmar läns museum, Den digitala bykistan år 2. Kulturarv Kalmar län - tillgängliggörandet, 340 000
Länsmuseet Gävleborg, Stadsstudier för förberedelseklasser och högtider här och hemma, 100 000
Länsmuseet på Gotland, Kom igen - Nya metoder för konstpedagogik på Gotland, 190 000
Länsmuseet Varberg, Demokrati - Delaktighet - Samtid, 350 000
Länsmuseet Västernorrland, Michael Culture, 200 000
Länsmuseet Västernorrland, Spectra Satellit, konstfilmsprojekt i Västernorrlands län, 175 000
Malmö museer, Rätten till kulturarv - Cultural Heritage in a South-North Perspective, 270 000
Norrbottens museum, KMM 2.0, 700 000
Regionmuseet Kristianstad, Kust och historia i Skåne: historia, fysisk planering och metodutveckling enligt DIVE-metoden, 200 000
Regionmuseum Västra Götaland, ABM och den kommunala skolan, 80 000
Röhsska museet, Mode, tolerans och hatbrott, 200 000
Sjöfartsmuseet Göteborg, Strategiskt publik arbete - Medborgarnas delaktighet i Sjöfartsmuseets förnyelsearbete, 360 000
Smålands museum, Drömmar av glas - en resa in i glasets värld för dig som inte ser, 300 000
Stockholms stadsmuseum, Utveckla lärarhandledningen, kulturarvspedagogik för och av lärare med ett utökat gränssnitt via webb , 90 000
Upplandsmuseet, Primus som utveckling, 800 000
Värmlands museum, Finnkultur - ett gränsöverskridande utvecklingsprojekt, 150 000
Västarvet, K-samsök, 900 000
Västerbottens museum, Västerbotten - Berättarnas län, 340 000
Västmanlands läns museum, Gå Över Ån - pedagogisk samverkan mellan Västmanlands läns museum och Västerås Konstmuseum, 300 000
Västmanlands läns museum, Nya kompositioner - kreativa möten i Västmanlands historia, 200 000
Örebro läns museum, Från insikt till avsikt - teknikhistoria i framtidens tjänst: etapp två, 250 000
Östergötlands länsmuseum, K-märkt på schemat, 100 000
Blekinge museum, Grannar tur-o-retur, 135 000
Bohusläns museum, Learning through objects - Museums and young children, 50 000
Länsmuseet på Gotland, Lyssna på Gotland!, 100 000
Nordiska Akvarellmuseet, Utveckling av film och media som kommunikation kring samtida konst, 100 000
Västerbottens museum, WiGo Västerbotten, 100 000

Samtliga sökande
Blekinge museum 
Bohusläns museum/Västarvet 
Dalarnas museum 
Göteborgs konstmuseum 
Göteborgs stadsmuseum 
Hallands länsmuseer 
Hallands länsmuseer 
Jämtlands läns museum 
Jönköpings läns museum 
Kalmar Konstmuseum 
Kalmar läns museum 
Kulturen i Lund 
Länsmuseet Gävleborg 
Länsmuseet Halmstad 
Länsmuseet på Gotland 
Länsmuseet Varberg 
Länsmuseet Västernorrland/Murberget 
Malmö museer 
Nordiska Akvarellmuseet 
Norrbottens museum
Regionmuseet Kristianstad 
Regionmuseum Västra Götaland 
Röhsska museet 
Sjöfartsmuseet Göteborg 
Smålands museum 
Smålands museum 
Stockholms läns museum 
Stockholms stadsmuseum 
Sörmlands museum 
Upplandsmuseet 
Värmlands museum 
Värmlands museum/Torsby Finnkulturcentrum 
Västarvet 
Västerbottens museum 
Västmanlands läns museum 
Örebro läns museum 
Östergötlands länsmuseum

Header logo