Arrangerande musikföreningar

Verksamhetsbidrag för arrangerande musikföreningar 2008

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor 
Arrangörsföreningen Skellefteå*, 150 000
Ars Nova, 125 000
Atalante, 400 000
Babelsbergs Vänförening, 50 000
BRÖTZ /NOW, 35 000
Farhang Föreningen, 45 000
FRIM, 50 000
Fylkingen, 650 000
Föreningen Annan Musik, 40 000
Föreningen Antroposofiska Sällskapet, 450 000
Föreningen för Jazz på Glenn Miller Café, 65 000
Föreningen för mixkultur 380 000 kr varav 80 000 kr som interkulturell organisation
Föreningen Jazz i Göteborg, 725 000
Föreningen Kulturmejeriet i Lund, 475 000
Föreningen Kulturverket, 100 000
Föreningen Nymus, 50 000
Haparanda Teaterförening Riksteatern, 30 000
IDKA, Institutet för digitala konstarter ,40 000
Kammarmusikförbundet, RSK*, 2 730 000
Kontaktnätet*, 1 450 000
Kulturföreningen BwC/Bwana Club 320 000 kr varav 200 000 kr som interkulturell organisation
Kulturföreningen Inkonst, 200 000
Kulturföreningen Memento, 25 000
Kulturföreningen Roxy, 240 000
Levande musik, 125 000
Motili Musik och Teaterföreningar i Lapplands Inland, 115 000
Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MOKS)*, 350 000
Musikarrangörer i samverkan, MAIS*, 75 000
Musikens Hus ek.för., 225 000
Nordiska kammarmusikföreningen/Aurora Chamber, 40 000
Ny Musik, 110 000
Nya Perspektiv, 375 000
RANK - Riksförb. Arrangörer av Nutida Konstmusik, 325 000
Re:Orient, 525 000
Riksföreningen för folkmusik och dans (RFoD), 1 500 000, varav 100 000 som interkulturell organisation
Riksteaterföreningen i Karlsborg, 25 000
Selam 770 000 kr varav 400 000 kr som interkulturell organisation
Samtida Musik, 115 000
Stiftelsen Gerlesborgsskolan, 110 000
Svenska Jazzriksförbundet*, 7 700 000
Sveriges Orkesterförbund*, 1 165 000
Umeå Kulturförening Humlan, 115 000

Samtliga ansökningar
Arrangörsföreningen Skellefteå*, Västerbotten
Ars Nova, Skåne
Atalante, Västra Götaland
Babelsbergs Vänförening, Västernorrland
BRÖTZ /NOW, Västra Götaland
Café Kolon, Stockholm
Farhang Föreningen, Stockholm
Forum Nutidsplats för kultur, Stockholm
FRIM, Stockholm
Fylkingen, Stockholm
Föreningen Annan Musik, Östergötland
Föreningen Antroposofiska Sällskapet, Stockholm
Föreningen för Jazz på Glenn Miller Café, Stockholm
Föreningen för mixkultur Skåne
Föreningen för Sveriges Internationella Duotävling, Södermanland
Föreningen Jazz i Göteborg, Västra Götaland
Föreningen Kulturmejeriet i Lund, Skåne
Föreningen Kulturverket, Lokalt
Föreningen Nymus, Västernorrland
Föreningen Swartsiöö Slottskultur, Stockholm
Föreningen Wifstavarfs Historia, Västernorrland
Haparanda Teaterförening Riksteatern, Norrbotten
IDKA, Institutet för digitala konstarter, Gävleborg
Kammarmusikförbundet, RSK*, Västra Götaland
Kammarmusikförbundet, RSK*, Västra Götaland
Kontaktnätet*, Västernorrland
Kulturföreningen BwC /Bwana Club, Västra Götaland
Kulturföreningen Full Pull, Skåne
Kulturföreningen Inkonst, Skåne
Kulturföreningen Memento, Södermanland
Kulturföreningen Roxy, Lokalt
Kulturföreningen StödeKult, Västernorrland
Levande musik, Västra Götaland
Livet Nord Kulturproduktion, Västra Götaland
Ljudbild Uppsala, Uppsala
Motili Musik och Teaterföreningar i Lapplands Inland, Västerbotten
Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MOKS)*, Skåne
Musik på Slottet/Stockholms Ensemblen AB, Stockholm
Musikarrangörer i samverkan, MAIS*, Stockholm
Musikens Hus ek.för., Västra Götaland
Musikfabriken Västerbotten
Nordiska kammarmusikföreningen/Aurora Chamber, Stockholm
Ny Musik, Västra Götaland
Nya Perspektiv, Västmanland
RANK – Riksförb. Arrangörer av Nutida Konstmusik*, Västra Götaland
Re:Orient, Stockholm
Riksföreningen för Folkmusik och Dans, RFoD*, Stockholm
Riksteaterföreningen i Karlsborg, Västra Götaland
Samtida Musik, Stockholm
Selam, Stockholm
Stiftelsen Gerlesborgsskolan, Västra Götaland
Svenska Jazzriksförbundet*, Stockholm
Sveriges Orkesterförbund*, Stockholm
Umeå Kulturförening Humlan, Västerbotten
Uruppförandeklubben, Stockholm
Wasabryggeriets Vänner, Dalarna

* Riksorganisationer

Header logo