Verksamhetsbidrag regional biblioteksverksamhet

Verksamhetsbidrag till regional biblioteksverksamhet 2008

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Bibliotek Gävleborg, 1 090 000 
Gotlands länsbibliotek, 800 000 
Informations och Lånecentralen i Malmö, 3 744 000 
Informations- och Lånecentralen i Umeå, 1 816 000 
Jämtlands läns bibliotek, 1 090 000 
Länsbibliotek Dalarna, 1 210 000 
Länsbibliotek Jönköping, 1 140 000 
Länsbibliotek Sydost, 1 860 000 
Länsbibliotek Uppsala, 1 180 000 
Länsbibliotek Västmanland, 1 300 000 
Länsbibliotek Östergötland, 1 590 000 
Länsbiblioteket i Värmland, 1 375 000 
Länsbiblioteket i Västerbotten, 1 380 000 
Länsbiblioteket i Örebro län, 1 045 000 
Länsbiblioteket Sörmland, 1 090 000 
Länsbiblioteket Västernorrland, 1 090 000 
Norrbottens länsbibliotek, 1 640 000 
Regionbibliotek Halland, 1 090 000 
Regionbibliotek Kalmar, 1 070 000 
Regionbibliotek Stockholm, 2 090 000 
Regionbibliotek Stockholm/Informationslånecentral, 2 500 000 
Regionbibliotek Västra Götaland, 3 800 000 
Stockholms stadsbibliotek/Internationella biblioteket, 3 826 000
Sveriges Depåbibliotek, 2 398 000

Header logo