Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Verksamhetsbidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse 2008

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Föreningen Dalhallas vänner, 1 000 000
Orionteatern, 3 000 000
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien, 2 710 000
Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater (Confidencen), 1 000 000
Strindbergs Intima Teater, 1 000 000

Header logo