Utvecklingsbidrag

Fördelning av utvecklingsbidrag till regioner och landsting samt regionala och lokala museer, teater-, dans- och musikinstitutioner 2012, vilka ingår i kultursamverkansmodellen

 

Beviljade ansökningar, belopp i kr
Södermanlands läns landsting/Scenkonst Sörmland, Växt leder till tillväxt?, 500 000
Södermanlands läns landsting/Scenkonst Sörmland, Kommunspecifika och internationella dansresidens, 300 000
Sörmlands museum, Unga bygger grönt och egnahemslöjdar, 480 000
Sörmlands museum, Målgrupp Äldre år 3 med nya samarbeten och vidgade focus, 300 000
Regionförbundet Östsam, Dans i Öst, 600 000
Stiftelsen Östergötlands Länsteater, ung scen/akademi, 450 000
Östergötlands museum, Välj nåt, gör nåt, säg nåt, 500 000
Östergötlands museum, Alltid uppkopplad, 300 000
Jönköpings läns museum, Matrevolten (tidigare Matmanifest), 400 000
Jönköpings läns landsting, ART TALKS JKPGL, 75 000
Jönköpings läns landsting/Länsmusiken, År 2 Satsning på barn och unga vid Länsmusiken, Smålands Musik och Teater, 600 000
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, Araby Community Art, 300 000
Kulturparken Småland AB, Samlingar i tiden, 200 000
Musik i Syd, Musikmenageriet, 90 000
Gotlands Museum, Östersjön runt på tre år. Museer i samverkan., 300 000
Region Gotland, Kulturarv i samverkan, 300 000
Region Blekinge, Mera kammarmusik, 100 000
Kultur Skåne, Den röliga bildens konst Skåne NO, 250 000
Malmö kommun/Malmö Stadsteater, ÖPPEN DÖRR / Kom in – ett medskapande publikutvecklingsprojekt, 250 000
Musik i Syd, tonsatt - konstnärlig förnyelse och utveckling, 200 000
Region Skåne/Kultur Skåne, Infrastruktur bildkonst, 1 000 000
Region Skåne/Kultur Skåne, Form/Design Center, 800 000
Region Skåne/Kultur Skåne, Folkbiblioteken som kulturhus, 1 100 000
Hallands länsmuseer, Kartläggning av kulturdistrikt, 600 000
Länsmuseet Varberg, Kulturarv och regional identitet, 300 000
Region Halland, Fortsatt utveckling 2012 av regional konstresursverksamhet (Konst i Halland), 300 000
Folkteatern i Göteborg Ekonomisk Förening, Folkteaterakademin, 300 000
Göteborgs Konsthall, Åskådarens individuella upplevelse och dess betydelse för konstorganisationer, 200 000
Göteborgs Symfoniker AB, Presentation av och turné med Herbert Blomstedt, 100 000
Göteborgs Symfoniker AB, Konstnärligt residens med inriktning på barn och ungdom, två år 2011-2013, 600 000
Nordiska Akvarellmuseet, Att teckna är stort - The Big Draw, 380 000
Röhsska museet, Ond Design, 300 000
Västarvet, Förstudie Världsarkiv för hällbilder, 100 000
Västra Götalandsregionen, Struktur för ökat deltagande i kulturlivet, 200 000
Västra Götalandsregionen/Västarvet, Den skandinaviska resandekartan, 100 000
Stiftelsen kulturcentrum Ljusnarsberg, Gränslös opera, 150 000
Örebro läns landsting, Internationell konsertform i ny belysning Love hope & destiny, 200 000
Örebro läns museum, Norm, Nation och Kultur, 350 000
Arkiv Västmanland, Innovativ arkivsamverkan, 200 000
Landstinget Västmanland, Ett kulturliv för alla - en modell för ett decentraliserat teaterliv., 400 000
Landstinget Västernorrland, Resurcentrum Konst Västernorrland (RC), 250 000
Länsmuseet Västernorrland, Hur låter en museibyggnad?, 300 000
Regionförbundet Jämtlands län, Konst LAB för unga, 400 000
Regionförbundet Jämtlands län, Last Land - Dans på små scener, 240 000
Riksteatern Jämtland/Härjedalen, Levande lokala kulturhus - arrangören i centrum, 350 000
Stiftelsen Jamtli, Skolan och museerna, 600 000
Stiftelsen Jamtli, Postmodern konstpedagogik och klassiska konstsamlingar, 250 000
Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD), FUNK (Funktionsnedsattas tillgänglighet till scenkonst), 80 000
Norrlandsoperan AB, MADE-Festivalen 2012, 500 000
Norrlandsoperan AB, River Stories, 1 000 000
Region Västerbotten, Interkulturell kompetens och dialog inför, under och efter 2014, 800 000
Region Västerbotten, Infrastruktur för ung kultur, 600 000
Västerbottens museum, Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi år 3, 500 000
Västerbottens museum, Rock Art in Sápmi, 450 000
Västerbottensteatern AB, Västerbottensteatern - Europas ledande berättarteater, 400 000
Norrbottens läns landsting, Kraftcentrum för ny musik, 1 000 000
Norrbottens läns landsting, Dansutveckling i Norrbotten, 300 000
Norrbottens läns landsting, Digital Live Arena, 700 000
Norrbottens läns landsting, Konstmuseet i norr, 900 000
Stiftelsen Norrbottensteatern, LUBU Luleå barn och ungdomsteaterfestival år 3, 300 000
Kilen Art Group, Barents Art Biennial 2013, Luleå - Rovaniemi - Severomorsk, 600 000

Samtliga ansökningar
Södermanlands läns landsting/Scenkonst Sörmland, 2 st
Sörmlands museum, 2 st
Norrköpings Konstmuseum
Regionförbundet Östsam
Stiftelsen Östergötlands Länsteater
Östergötlands museum, 3 st
Jönköpings läns museum, 3 st
Jönköpings läns landsting/Länsmusiken
Jönköpings läns landsting/Smålands Musik och Teater
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Kulturparken Småland AB
Musica Vitae/Musik i Syd
Musik i Syd
Regionförbundet södra Småland
Smålands museum
Emmabodabygdens Arkivförening
Kalmar Konstmuseum
Kalmar läns museum, 2 st
Sällskapet komedianterna
Vimmerby kulturskola
Gotands Musikstiftelse
Gotlands Museum
Länsteatern på Gotland
Region Gotland, 2 st
Blekinge museum
Blekingearkivet
Region Blekinge, 2 st
Drömmarnas Hus
Dunkers
Film i Skåne
Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB, 2 st
Kulturen
Malmö kommun/Malmö Stadsteater
Musik i Syd, 2 st
Region Skåne/Kultur Skåne, 5 st
Seriefrämjandet
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center
The Spectacle Records
Tip generation
Hallands Konstmuseum
Hallands länsmuseer
Länsmuseet Varberg, 2 st
Region Halland
Folkteatern i Göteborg Ekonomisk Förening
Göteborg stad/Göteborgs stadsmuseum
Göteborgs Konsthall
Göteborgs Stad, 2 st
Göteborgs Symfoniker AB, 3 st
Nordiska Akvarellmuseet
Röhsska museet
Sjöfartsmuseet Akvariet
Västra Götalandsregionen, 3 st
Västra Götalandsregionen/Västarvet, 2 st
Västra Götalandsregionen/Kultur i Väst
Stiftelsen kulturcentrum Ljusnarsberg
Örebro läns landsting, 3 st 
Örebro läns museum, 2 st
Arkiv Västmanland
Landstinget Västmanland
Teater Västmanland
Landstinget Västernorrland, 2 st
Scenkonstbolaget Musik
Intresseförening Härjedalens Kulturcentrum
Regionförbundet Jämtlands län, 2 st
Riksteatern Jämtland/Härjedalen
Stiftelsen Jamtli, 2 st
Förhistoriska Världen
Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)
Norrlandsoperan AB, 2 st
Region Västerbotten, 3 st
Västerbottens museum, 2 st
Västerbottensteatern AB, 2 st
Norrbottens läns landsting, 5 st
Stiftelsen Norrbottensteatern
Kilen Art Group

Header logo