BEVILJAT LITTERATURSTÖD

Arbetsgruppen för stöd facklitteratur för vuxna
Möte den 18 februari 2014

Titel: Den empatiska människan
Författare: Hægerstam, Glenn
Utgivare: Artos & Norma bokförlag

Titel: Den nya svenska filmen
Författare: Hedling, Erik; Wallengren, Ann-Kristin (red.)
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Titel: Medeltiden i ord och bild
Författare: Kvaerndrup, Sigurd; Olofsson, Tommy
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Titel: Bo Linde
Författare: Persson, Göran
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Titel: Caremaskandalen
Författare: Palm. Erik
Utgivare: Carlsson Bokförlag

Titel: Köpt tid. Den demokratiska kapitalismens uppskjutna kris
Författare: Streeck, Wolfgang
Översättare: Joachim Retzlaff
Utgivare: Daidalos

Titel: När det inte blev som du tänkt dig – Om missfall, sorg och att våga igen
Författare: Kjellström, Barbara
Utgivare: Effektum AB

Titel: Kort om ångest
Författare: Freeman, Daniel; Freeman, Jason
Översättare: Roland Poirer Martinson
Utgivare: Fri Tanke förlag AB

Titel: Heder och samvete
Författare: Grutzky, Eduardo; Åberg, Lars
Utgivare: Fri Tanke förlag AB

Titel: Första världskriget
Författare: Smedberg, Marco
Utgivare: Historiska Media

Titel: Främja förmågor
Författare: Nussbaum, Martha C.
Översättare: André, Emeli
Utgivare: Karneval förlag

Titel: Usla, elända och arma - Samhällets utsatta under 700 år
Författare: Holmlund, Sofia; Sandén, Annika
Utgivare: Natur och Kultur

Titel: Drottning utan land
Författare: Petersson, Erik
Utgivare: Natur och Kultur

Titel: Visioner, vägval och verkligheter
Författare: Andrén, Carl-Gustaf
Utgivare: Nordic Academic Press

Titel: Gråkoltarna
Författare: Holmqvist, Kalle
Utgivare: Notis Ekonomisk förening

Titel: Plundrarna
Författare: Rydell, Anders
Utgivare: Ordfront

Titel: Det svarta blodet
Författare: Lundell, Kerstin
Utgivare: Ordfront

Titel: Handelsvara: kvinna. Om Diana, 21, och varför den svenska sexhandeln inte går att stoppa
Författare: Bäckström Lerneby, Johanna
Utgivare: Reporto Publishing AB

Titel: Jerusalem eller om religiös makt och judendom
Författare: Mendelssohn, Moses
Översättare: Staffan Vahlquist
Utgivare: Ruin

Titel: After work. Farväl till arbetslinjen
Författare: Red. Borg, Kristian
Utgivare: Verbal förlag

Header logo