Facklitteratur för vuxna

Tredje fördelningstillfället för år 2016 

Titel: Ojämlikhet dödar
Författare: Therborn, Göran
Översättare: Henrik Gundenäs
Utgivare: Arkiv förlag
 
Titel: De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna - En vetenskaplig antologi
Författare: Lindmark, Daniel; Sundström, Olle (redaktörer)
Utgivare: Artos bokförlag
 
Titel: Minnets kläder
Författare: Lewenhaupt, Tonie
Utgivare: Bokförlaget Arena
 
Titel: Islams dynamiska mellantid
Författare: Fazlhashemi, Mohammad
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal
Författare: Sandén, Annika
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Biskop Brasks måltider
Författare: Gröntoft, Magnus (red)
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Agonistik
Författare: Mouffe, Chantal
Översättare: Gundenäs, Henrik
Utgivare: Bokförlaget Atlas
 
Titel: Sovjets barnbarn
Författare: Kniivilä, Kalle
Utgivare: Bokförlaget Atlas
 
Titel: Oanpassbara medborgare
Författare: Pallas, Hynek
Utgivare: Bokförlaget Atlas
 
Titel: Kokotternas Paris – Det galanta Parislivet och dubbelmoralen
Författare: Limare, Anita
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Sverige, Nato och säkerheten
Författare: Ingelstam, Lars
Utgivare: Celanders förlag
 
Titel: När gatan tog mediemakt. Pariskommunens bilder
Författare: Myrdal, Jan
Utgivare: Celanders förlag
 
Titel: Data och Goliat. Dold datainsamling & makten över världen
Författare: Schneier, Bruce
Översättare: Karin Ashing
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Israel. Sociologiska essäer
Författare: Illouz, Eva
Översättare: Svenja Hums
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Det mörka nätet. Nedslag i den digitala underjorden
Författare: Bartlett, Jamie
Översättare: Joel Nordqvist
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Köpa och sälja sex. Mellan njutning, arbete och utnyttjande
Författare: Garofalo Geymonat, Giulia
Översättare: Ida Andersen
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Fånge, spion, partisan
Författare: Porvali, Mikko
Översättare: Heidi Granqvist
Utgivare: Fischer & Co
 
Titel: Alan Turing: Datageni, kodknäckare, gayikon
Författare: Hodges, Andrew
Översättare: Jim Jakobsson
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Thailands historia
Författare: Lintner, Bertil
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Regalskeppet Kronan
Författare: Einarsson, Lars
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Feminism som partipolitik
Författare: Eduards, Maud
Utgivare: Leopard Förlag
 
Titel: Feminism som byråkrati
Författare: Alnebratt, Kerstin; Rönnblom, Malin 
Utgivare: Leopard Förlag
 
Titel: Kobane - kurdernas revolution och kamp mot IS
Författare: Medin, Joakim 
Utgivare: Leopard Förlag
 
Titel: Flash Boys: Uppror på Wall Street 
Författare: Lewis, Michael
Översättare: Setterborg, Gabriel
Utgivare: Modernista Group AB
 
Titel: Sju korta lektioner i fysik
Författare: Rovelli, Carlo
Översättare: Gustav Sjöberg
Utgivare: Norstedts Förlag AB
 
Titel: Vad Fanon sa
Författare: Gordon, Lewis 
Översättare: Oskar Söderlind
Utgivare: Tankekraft förlag
 
Titel: Anti-oidipus
Författare: Deleuzes, Gilles; Guattaris, Félix 
Översättare: Gunnar Holmbäck
Utgivare: Tankekraft förlag
 
Titel: Om Lacan
Författare: Zizek, Slavoj
Översättare: Oskar Söderlind
Utgivare: Tankekraft förlag
 
Titel: Flyktingfängelser. En antologi om Migrationsverkets förvar
Författare: Red. Andersson Ulrika; Hermansson Elinor; Myritz, Lina; Stenqvist, Tove
Utgivare: Verbal förlag
 

Header logo