Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Fördelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen, första fördelningen 2017.

 

Organisation, Projektets namn, Beviljat bidrag (kr):

Region Blekinge, Blekinge utvecklar samtidskonsten, 400 000  
Region Blekinge, Det kreativa rummet, 500 000  
Region Blekinge, Regionsamverkan sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige, 520 000  
Folkmusikens hus, Öppna arkivet! Ökad tillgänglighet av audiovisuellt, upphovsrättsskyddat arkiv, 150 000  
Dalateatern, Dalateatern goes Folk, 150 000  
Landstinget Dalarna, Arkitektur, Form, Design- att göra verkstad och skapa långsiktig struktur i Dalarna, 350 000  
Stiftelsen Dalarnas museum, Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige, 500 000  
Gotlands Musikstiftelse, Jämställt Storband: delaktighet i musiklivet + interregional samverkan, 300 000  
Hälsinglands Museum, Romskt liv - fotografier som minns, 200 000  
Föreningsarkivet i Jämtlands län Demokrati, dialog och delaktighet - om vägar in i Arkivet, 80 000  
Föreningsarkivet i Jämtlands län, Sydsamiska röster - ett arkivprojekt för demokrati och minne, 170 000  
Heimbygda, Så blir vi yngre, 300 000  
Region Jönköpings län,  Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer, 200 000  
Jönköpings läns museum, Skuggledning - våra egna livsfrågor, 300 000  
Smålands Musik och Teater, Plattform för nyskriven svensk musikal, 400 000  
Region Jönköpings län, Nya Småland, 450 000  
Region Jönköpings län, Rörande rörelse, 500 000  
Museum Vandalorum, Kunskapscentrum: konst, formgivning, innovation, 1 000 000  
Kalmar Konstförening, Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass, 350 000  
Emmaboda kommun, Glass Tech, 400 000  
Kalmar läns museum, I telefonen finns hela människan, 486 000  
Region Norrbotten, Utredning om Polarbibblo.se som läs- & skrivfrämjande resurs och för barns eget skapande, 80 000  
Region Norrbotten, Swedish Lapland Artist in Residency, 200 000  
Norrbottensteatern, Samgående Ung Scen Norr med Norrbottensteaterns ordinarie verksamhet, 270 000  
Konsthall Tornedalen, Konsthall Tornedalen, 350 000  
Romska Kulturcentret i Malmö, Romskt liv - fotografier som minns, 200 000  
Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne, Romskt hantverk, 200 000  
Stiftelsen Wanås utställningar, ”STEP UP” – Wanås Konst a permanent home for the performing arts, 225 000  
Romska Kulturcentret i Malmö, Romskt hantverk - igår, idag, imorgon, 300 000  
Ystads kommun/Ystads konstmuseum, Bästa Biennalen! - metodutveckling för tillgängligt konstrum, 400 000  
Kultur & Utbildning/Scenkonst Sörmland, Samarbete mellan Scenkonst Sörmland och Unga Klara för att utveckla produktionsmetoder, 200 000  
Länsbibliotek Sörmland, Sörmland berättar, 310 000  
Sörmlands museum, Att synliggöra det osynliga - att trygga immateriellt kunnande inom slöjd och hantverk, 500 000  
Sörmlands museum, Berättande samlingar - med människan i centrum, 700 000  
Studiefrämjandet Uppsalaregionen, Kreativt läsande och skrivande för alla, 250 000  
Kulturenheten Region Uppsala, Breddad plats för konst, 300 000  
Kulturenheten Region Uppsala, Dans i rörelse (år 3), 500 000  
Alma Löv Museum, Utveckling av "Alma experience", 300 000  
Region Värmland, Plattform för samtida konstuttryck (år 1), 300 000  
Region Värmland, Var är hem?, 300 000  
Region Västerbotten, Hbtq och normkritisk kompetens, 350 000  
Västerbottens museum AB, Mångfald - Minoritet - Kulturhistoria, 700 000  
Region Västmanland, Ett kulturliv för alla Konst, 400 000  
Västmanlands läns museum, Heterogena kulturarv - att ändra framtiden, 600 000  
ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art, Nya uppdragsgivare - etablering av metod för vdigat deltagande av samtidskonst, 200 000  
Konstnärscentrum Väst, (X)Sites Plattform (del av (X)Sites), 470 000  
Kultur i Väst, RePublik - ett svensk centrum för publikutveckling, 500 000  
The non existent Center, Ställbergs Gruva/The non existent center - plats för arbete, konst och tanke, 100 000  
Region Örebro län, Bland de blå bergen - projektbeskrivning för regionalt uppdrag bild och form, 300 000  
Region Örebro län, Alla barns rättighet till kultur, 300 000  
Stiftelsen kulturcentrum Ljusnarsberg, Det Stora Operalyftet, 300 000  
Region Östergötland, MIK i praktiken – mottagare, medborgare, medskapare, 400 000  
Region Östergötland, Nycirkus Öst, 800 000 

Header logo