Bidrag till samverkan med komponister

Bidrag till samverkan med komponister, första fördelningen 2018. Det beviljade beloppet är angivet i kronor.

Bella Musik & Scenkonst, komponist Christer Lindwall, Stockholms län, 121 500
Centrum för Ögonblickets Konst, komponist Åke Parmerud, Västra Götalands län, 120 000
C-Y contemporary, komponist Martina Tomner, Skåne län, 148 400
Dansinitiativet, komponist Lisa Stenberg, Norrbottens län, 130 000
Eric Ericsons Kammarkör, komponist Lisa Streich, Stockholms län, 80 000
Filip Augustson Basslines, komponist Mirjam Tally, Jan Levander, Stockholms län, 90 000
Föreningen Kalvfestivalen, komponist Jenny Hettne, Madeleine Isaksson, José-Maria Sanchez-Verd, Västra Götalands län, 160 000
Föreningen Vokalharmonin, komponist Pär Olofsson, Stockholms län, 60 000
GAC vision, komponist Esaias Järnegard, Västra Götalands län, 70 000
GEIGER, komponist Dror Feiler, Västra Götalands län, 75 000
Helsingborg Arena & Scen AB/Konserthuset, komponist Emmy Lindström, Skåne län, 100 000
Jacob Kellermann, komponist Miklos Maros, Stockholms län, 70 500
Jalhed Produktion AB, komponist Mattias Petersson, Hallands län, 56 000
Judiska Församlingen i Stockholm, komponist Peter Lindroth, Stockholms län, 100 000
KHIMAIRA, komponist Carla Bley, Stockholms län, 170 500
Kultur i väst, komponist Anna-Karin Klockar, Västra Götalands län, 147 000
Lunds Kammarsolister, komponist Benjamin Staern, Skåne län, 40 000
Magnus Holmander, komponist Andrea Tarrodi, Stockholms län, 30 000
MajaMärta Musikproduktion, komponist Malin Bång, Västra Götalands län, 50 000
Minna Weurlander/MWmusica, komponist Tobias Broström, Skåne län, 81 500
Musik i Syd, komponist Betsy Jolas, Skåne län, 60 000
Månteatern, komponist Magnus Börjeson, Skåne län, 150 000
Norrbottensmusiken, komponist Djuro Zivkovic, Norrbottens län, 63 000
Orfeo Music Production, komponist Stefan Klaverdal, Skåne län, 100 000
Pelikanen, komponist Christopher Chaplin, Östergötlands län, 60 000
RilkeEnsemblen, komponist Jonas Bohlin, Västra Götalands län, 45 000
Skapet, komponist Karin Johansson, Västra Götalands län, 60 000
Stiftelsen Vattnäs Konsertlada, komponist Staffan Storm, Dalarnas län, 250 000
Studio 53, komponist Maria Lithell Flyg, Stockholms län, 80 000
Studio BuJi, komponist Kajsa Magnarsson, Västra Götalands län, 107 000

Header logo