BEVILJAT LITTERATURSTÖD

Arbetsgruppen för stöd till facklitteratur
Möte den 10 december 2013

Titel: Landsmän. De danska judarnas flykt i oktober 1943
Författare: Lidegaard, Bo
Översättare: Eklöf, Margareta
Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Titel: Minnets spelplats
Författare: Palmstierna-Weiss, Gunilla
Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Titel: Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin. Första boken. Kapitalets produktionsprocess
Författare: Marx, Karl
Översättare: Bohman, Ivan
Utgivare: Arkiv förlag

Titel: Frihetens pris är okänt
Författare: Laurén, Anna-Maria
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Titel: Gymnastik som medicin. Berättelsen om en svensk exportsuccé
Författare: Ottosson, Anders
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Titel: Gustaf de Laval
Författare: Johnson, Anders
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Titel: I skuggan av Rom. Romersk kulturpåverkan i Norden
Författare: Andersson, Kent
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Titel: Kaos
Författare: Pascalidou, Alexandra
Utgivare: Bokförlaget Atlas

Titel: Janusansiktet – Berättelsen om diplomaten Harald Edelstam
Författare: Edelstam, Erik H
Utgivare: Carlsson Bokförlag

Titel: Myten om judebolsjevismen
Författare: Blomkvist, Håkan
Utgivare: Carlsson Bokförlag

Titel: Den svenska matsvampens historia
Författare: Hirell, Anders
Utgivare: Carlsson Bokförlag

Titel: Arne Ruth talar ut
Författare: Augustsson, Lars Åke
Utgivare: Carlsson Bokförlag

Titel: Stad på låtsas
Författare: Landahl, Joakim
Utgivare: Daidalos

Titel: Varför inte socialism? och Om den egalitära rättvisans valuta
Författare: Cohen, G. A.
Översättare: Nordqvist, Joel
Utgivare: Daidalos

Titel: Bortom det acceptablas gränser. Bengt Lidforss och lundaradikalismen
Författare: Bengtsson, Bengt Olle; Broberg, Gunnar (red.)
Utgivare: Ellerströms Förlag

Titel: Motstånd
Författare: Kumm, Björn
Utgivare: Historiska Media

Titel: En bok om Ingmar Karssons Bruden är vacker men har redan en man
Författare: Göndör, Eli
Utgivare: Hydra Förlag AB

Titel: Reinfeldteffekten
Författare: Etzler, Aron
Utgivare: Karneval förlag

Titel: Cybernetikens hypotes
Författare: Tiqqun
Översättare: Andreasson, Victor
Utgivare: Korpen Koloni Förlag

Titel: Teorin om Bloom
Författare: Tiqqun
Översättare: Bryngelsson, E; Hesslow, T; Irving, M; Ringmar, T; Rudstedt, K
Utgivare: Korpen Koloni Förlag

Titel: Friedich Engels Kommunist i frack
Författare: Hunt,Tristram
Översättare: Lindgren, Stefan
Utgivare: Leopard Förlag

Titel: Så länge vi lever - hur insikten om livets korthet kan tydliggöra nuet och dess möjligheter
Författare: Strang, Peter
Utgivare: Libris Media AB

Titel: Haren i Patagonien - minnen
Författare: Lanzmann, Claude
Översättare: Landelius, Peter
Utgivare: Lind & Co

 Titel: Versailles
Författare: Nordin, Jonas
Utgivare: Norstedts Förlag AB

Titel: Bångstyriga barn
Författare: Dolk, Klara
Utgivare: Ordfront

Titel: Lobbymakt i EU
Författare: Nygårds Olle, Parekh Nygårds Minal
Utgivare: Triginta AB

Titel: Minnet, fram och tillbaka
Författare: Wasling, Pontus
Utgivare: Volante

Header logo