Fristäder

Kulturrådet ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadsystemet i Sverige. Kulturrådet ska även främja uppmärksamhet kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

Kulturrådet förmedlar kunskap och kontakt och kan ge bidrag för kostnader i anslutning till inbjuden författares, bild- eller scenkonstnärs vistelse i Sverige. Nedan används begreppet konstnär genomgående för fristadsstipendiater inom alla konstformer.

Kulturrådet kan ge bidrag för:

  • projekt som ökar konstnärens möjlighet att ta del av och delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten; debatter, seminarier, uppläsningar, möten och andra publika evenemang
  • översättning av konstnärers verk inför evenemang eller publicering i bok- tidnings- eller tidskriftsform
  • verksamhet som stöder den inbjudna konstnärens eget skapande
  • insatser som främjar fristadskonstnärens deltagande i konstnärliga och sociala sammanhang

Läs mer om Fristäder i Kulturrådets handbok

Bakgrund

Kulturrådet ökar fokus på yttrandefrihetsfrågor inom den internationella verksamheten. Ett led i arbetet är att verka för att fler svenska städer blir fristäder för konstnärer som lever under hot i sina hemländer.

Läs mer om Fristäder i Kulturrådets handbok

Fristadsrörelsen, som uppstod som stöd för hotade skribenter, omfattar nu även andra konstnärliga yrkesgrupper såsom musiker, bildkonstnärer, filmare etc, som också drabbas av censur och förtryck.

Målet med Kulturrådets arbete med fristäderna är att fler svenska städer, kommuner, regioner och län ska erbjuda fristäder. Syftet är inte enbart att bidra till ökade möjligheter till bostad och försörjning utan också att skapa förutsättningar till konstnärlig gemenskap och dialog med svenska kolleger och publik.

Kulturrådet har i sin budget sedan 2010 avsatt medel för projekt med anknytning till fristadskonstnärer. Avsikten är att öka de inbjudna konstnärernas möjlighet att bli en del av den svenska konstnärliga offentligheten. Kulturrådet samarbetar nu med ett antal andra myndigheter och oberoende intressegrupper för att öka kunskapen om förtryck och censur mot kulturskapare i olika delar i världen och behovet av väl etablerade fristäder för att skydda det fria ordet och det fria konstnärliga uttrycket.

KONTAKT

Bongi MacDermott (samordning)

Telefon: 08 519 264 69

bongi.macdermott@kulturradet.se

 

Andreas Åberg (litteratur)

Telefon: 08 519 264 84

andreas.aberg@kulturradet.se

 

Maria Lewenhaupt (scenkonst)
Telefon: 08 519 264 99
maria.lewenhaupt@kulturradet.se

 

Magnus Lemark (musik)

Telefon: 08 - 519 264 58

magnus.lemark@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2016 för fristadskonstnärer är:
24 mars - 21 april 2016
18 oktober - 15 november 2016

REDOVISNING

Header logo