Fristadsförfattaren Orlando Luis Pardo Lazo i Reykjavik. Foto: Finn Våga, Stavanger Aftenblad

Fristäder

Kulturrådet ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadsystemet i Sverige. Kulturrådet ska även främja uppmärksamhet kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten.

Kulturrådet förmedlar kunskap och kontakt och kan ge bidrag för kostnader i anslutning till inbjuden författares, bild- eller scenkonstnärs vistelse i Sverige. Nedan används begreppet konstnär genomgående för fristadsstipendiater inom alla konstformer.

SÅ ANSÖKER DU

Ansökan görs online. Du hittar blankettexempel och mer information till höger på denna sida.

HAR DU BILAGOR?

Det går bra att bifoga kompletterande projektbeskrivning eller annat material som är relevant för ansökan. 

Det går även bra att komplettera en redan inskickad och registrerad ansökan. Maila kompletteringen direkt till kulturradet@kulturradet.se och ange ditt ärendenummer i ämnesraden. Skicka din komplettering snarast möjligt.

BESLUT OM DIN ANSÖKAN

Handläggningstiden är cirka 9 veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast 8 veckor efter sista ansökningsdatum. Beslutet skickas via e-post till alla sökande till den e-postadress som angetts till oss via inloggningsuppgifterna - OBS, inte till den e-postadress som angetts i ansökan.

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

REDOVISNING

Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor. Redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet.

Om verksamheten ändras avsevärt ska du informera Kulturrådet så snart som möjligt. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas. Om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas.

För årligt produktionsbidrag ska bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse för organisationen bifogas redovisningen. Bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

Av redovisningen ska framgå:

  • om och hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
  • om och hur ett jämställdhets-, mångfalds-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv har integrerats i verksamheten
  • om och hur ett internationellt och interkulturellt samarbete har integrerats i  verksamheten

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation.

VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender. Exempel på information om tillgänglighet här.

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder. Läs mer om enkelt avhjälpta hinder här.

Läs mer om Fristäder

KONTAKT

Henriette Zorn 

Telefon: 08 519 264 20

henriette.zorn@kulturradet.se 

 

 

ANSÖKAN

Ansökningsperioder 2018 för fristäder är: 

22 mars - 19 april 2018
09 oktober - 06 november 2018

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

ANSÖKAN 2018

4 oktober 2018 - 1 november 2018
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2018 är:
22 mars - 19 april 2018
09 oktober - 06 november 2018

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

REDOVISNING

SUPPORTRUTA

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo