Läsfrämjande insatser under skollov

I budgetpropositionen för 2017 aviserade regeringen att man avsåg att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov för att stötta läsrörelsens initiativ Läslov v.44. Vidare föreslogs i budgetpropositionen att anslaget till regional kulturverksamhet skulle förstärkas med 5 miljoner kronor per år under perioden 2017–2020.

I Kulturrådets regleringsbrev för 2017 anges att medel avsedda för regional kulturverksamhet får användas för insatser för att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov. Detta nya bidrag kommer att gå att ansöka om från Kulturrådet under samma period som för utvecklingsbidraget till regional kulturverksamhet.

Det nya bidraget kan sökas av aktörer som vill uppmuntra läsning, exempelvis skol- eller folkbibliotek, fritidshem, idrottsföreningar, kulturinstitutioner och andra inom den regionala kulturverksamheten. Sökande aktörer med regional förankring och vars verksamhet har regional spridning kommer att prioriteras. Kulturrådet ser gärna ansökningar som avser:

  • läsfrämjande aktiviteter som når nya, även läsovana, målgrupper och stärker möjligheten för alla barn och unga att ta del av läsupplevelser,
  • aktiviteter som uppmuntrar fri läsning, delaktighet och utgår från barnets läsintresse,
  • läsfrämjande som uppmuntrar läsaktivitet där hela familjen involveras,
  • samarbeten mellan olika aktörer som vill uppmuntra läsning, t.ex. skol- eller folkbibliotek, fritidshem, idrottsföreningar, kulturinstitutioner och andra inom den regionala kulturverksamheten.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Nina Frid 
Telefon 08-51926402 
nina.frid@kulturradet.se

Anna Ringberg
08-51926448  
anna.ringberg@kulturradet.se  

Zoi Santikos
Telefon 08-51926487 
zoi.santikos@kulturradet.se

ANSÖKAN

15 augusti 2017 - 12 september 2017

Ansökningsperiod för detta bidrag var:
23 februari - 23 mars 2017
15 augusti 2017 - 12 september 2017.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo