Regionala danskonsulenter

Danskonsulentverksamheten vidareutvecklar och stärker dansen regionalt. Verksamheten sprider och stimulerar kunskap om dansen, ofta med ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

Bidrag till konst- och kulturfrämjande verksamhet, vilket bland annat kan omfatta regionala danskonsulenter, fördelas via landsting/regioner inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Undantag är de regionala danskonsulenterna i Stockholms län. De ingår ännu inte i modellen och kan söka stöd direkt från Kulturrådet.

MER INFORMATION

SÖK BIDRAG

Ansökningsperiod 2018 för regionala danskonsulenter är:
13 september - 11 oktober 2018.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2017 års verksamhetsbidrag är 20 april - 18 maj 2018.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo