Bookstart i Japan

Bookstart i Japan startade 2000 och finns nu i nära 1000 stadsdelar/städer/kommuner runt om i landet. Direktör och frontperson är Tadashi Matsui, forskare inom barnlitteratur, f.d. JBBY president (Japanese Board om Books for young people) samt tidigare VD för barnboksförlaget Fukuinkan Shoten Publishers.

Det är vanligast att bibliotek/vård/barnomsorg/socialkontor har ett administrativt ansvar. Ofta får barnen bokpaket vi läkarundersökning när barnen är mellan 3–10 månader gamla. Bokstartpaketet skiljer sig åt men innehåller alltid minst en bok av de 20 böcker som japanska Bookstart rekommenderar samt informationsmaterial, haklapp och en tygväska med logga.

Bookstart Japan är en icke-vinstgivande organisation som finansieras av företag m.fl. Organisationen köper barnböcker till specialpris från förlag och får information och inspiration från andra länders Bookstart. Stadsdelar/städer/kommuner köper sedan böcker av Bookstart och material att dela ut till barnen.

Bokstart i Japan vänder sig främst till barnens mammor. Syftet med Bokstart inte är att ge barnen böcker utan att ge ord och kärlek. Bokstart arrangerar även föreläsningar med olika perspektiv på barnuppfostran. Det finns en utmaning i att även involvera pappor i Bookstart, eftersom hem och barn fortfarande i stor utsträckning är kvinnors ansvar i Japan. På något enstaka håll har Bookstart utgjort en strategisk satsning för jämställdhet. Det administrativa ansvaret har i staden Nagaoka legat på stadens planeringsavdelning.

Tadashi Matsui menar att den social och kulturella skillnaden är stor mellan England och Japan och att verksamheten därför måste anpassas till det japanska samhället. Olika städer går också in olika mycket ekonomiskt.

När staden Fukushima drabbats av jordbävning och strålning 2011 blev Bokstart en humanitär insats med bokgåvor till små barn i staden. Bokstart skulle inge hopp.

I och runt staden Toyota ligger många fabriker, med en mångkulturell befolkning. Bokstart erbjuder där tolk-hjälp när det behövs. Informationsbroschyr om Bokstart finns på sju andra språk förutom japanska. Det finns även en handbok för barn/familjer med funktionsnedsättning.

Wendy Cooling, grundare till Bookstart i England, besökte Japan 2016.

Header logo