Bookstart i Storbritannien

Bookstart, som är organisationen BookTrusts flaggskeppsprogram, ger alla barn i Storbritannien gratis böcker två gånger innan de börjar skolan. BookTrust driver också den årliga nationella Bookstart-veckan som har gjort Bookstart känt runt om i landet. Alla föräldrar som deltar i Bookstart vet att de gör en bra investering i sina barns framtid genom att ta sig tid att läsa för dem varje dag.

Nyblivna föräldrar får sitt första bokpaket på olika sätt: av sjuksköterskor på hembesök eller på barnavårdscentralen, av bibliotekarier, föreståndare för sk. Children´s center eller via folkbokföringen. När barnen är 3–4 år får de ett andra bokpaket från förskolan eller biblioteket.

Lokala myndigheter uppmuntras att lägga ett bibliotekskort i paketen och när barnen kommer till biblioteket får de ett klistermärke som heter ”Bear’s Reading Adventure”. Varje gång de besöker biblioteket får de ett nytt klistermärke att fylla sin bok med.

BookTrust har utvecklat en rad material och information riktade till specifika grupper av barn. Till exempel tvåspråkiga barn, fosterbarn, adoptivbarn och barn med funktionshinder.

Vid en tidig utvärdering av Bookstart Baby fann man att de barn som ingick hade en bättre skolstart än andra barn, och att deras besök och lån på biblioteken ökade. För föräldrarna bidrog Bookstart Baby till ett ökat umgänge med barnen kring böcker, en bättre förståelse av fördelarna med att läsa tillsammans, samt en ökad kompetens att läsa högt. Dessa effekter var mest uttalade för familjer som inte redan pratade och läste tillsammans med sina barn, och de från lägre socioekonomiska grupper.

Ett exempel på riktat initiativ är Bookstart Corner, som bland annat gör hembesök hos utsatta familjer. Bookstart samarbetar med lokala Children´s center där föräldrarna får utbildning i barnhälsa, hälsosam matlagning etc. Det är dock inte den lokala bibliotekarien (som i danska Bogstart och de svenska Bokstartpiloterna) utan medarbetare för centret som besöker familjer i hemmen och uppmuntrar föräldrarna att gå till biblioteket och delta i språkstimulerande aktiviteter.

Hur är då effekten av BookstartCorner? Forskning visar att Bookstart Corner är ett viktigt första steg för att hjälpa barn och föräldrar med låga inkomster att bryta negativa sociala mönstren. En undersökning visar att föräldrarna var väldigt glada att delta i programmet, två av tre föräldrar sa att de läste mer med sina barn. De flesta uttryckte också att de kände sig bättre rustade att läsa.

Att Booktrust kan nå så många barn varje år beror på det fortsatta stödet från olika partners som exempelvis bokförlag och en finansiering av brittiska motsvarigheten till Kulturrådet, Arts Council.

Header logo