Hbtq i skolan – konferens live på webben

Missa inte konferensen där unga hbtq-personers situation i skolan står i fokus. Den 2 december behandlas våld mot hbtq-personer, unga transpersoners erfarenheter av skolan, normkritik, likabehandlingsarbete, sex mot ersättning och hbtq och heder. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arrangerar och livesänder. 

Konferensen sker i samarbete med Skolverket och Forum för levande historia.

MUCF har tagit fram ett stödmaterial för skolpersonal som heter Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet. Det innehåller kunskap om hbtq och normer i relation till skolans uppdrag, tips på hur hbtq-perspektivet kan inkluderas i undervisningen och hur man kan driva ett praktiskt förändringsarbete. Materialet är gratis.
Ladda ner eller beställ Öppna skolan!

Konferensen riktar sig till de som arbetar inom skolan (årskurs 7-9 eller gymnasiet) eller arbetar strategiskt med skolfrågor på kommunal, regional eller statlig nivå samt inom ideell sektor.

Header logo