Carl von Platen. Ur utställningen Bilder i beslag, producerad av Polismuseet

Fotoutställningar under Västerås pride

I samband med Västerås Pride den 30 juni–2 juli visar Konstmuseet i Västerås två utställningar. Utställningen Bilder i beslag från Polismuseet samt utställningen Att tvätta sin smutsiga byk från Riksidrottsmuseet.

Utställningen Bilder i beslag beskrivs som en sällsam historia om Carl von Platen som i början av 1900 talet fick sina fotografier beslagtagna av polis. Carl von Platen blev omyndigförklarad och satt på institution resten av sitt liv för sitt fotograferande.

Konstmuseet visar också delar av Riksidrottsmuseets utställning Att tvätta sin smutsiga byk – om normer inom idrottsrörelsen. Båda utställningarna visas till den 15 augusti.

Läs mer om utställningarna och Västerås Pride

Header logo