Gävleborg certifieras

Region Gävleborg har under 2016 inlett ett certifieringsarbete. Hbtq-perspektivet ska in i verksamheterna, däribland Kulturutveckling. Kulturutveckling är Region Gävleborgs avdelning för kultur.

Kulturutveckling arbetar med regionala frågor inom bibliotek, konst, film, musik, hemslöjd, crossmedia och dans.

Den 8 mars hölls en nätverksträff för de verksamheter som ska hbtq-certifieras. Det är Ungdomsmottagningarna, avdelningen Folkhälsa- och hållbarhet samt Kulturutveckling. Tanken med träffarna är att avdelningarna får stämma av och informera varandra om hur arbetet går, diskutera hur andra har löst frågor.

Följ Gävleborgs certifieringsarbete

Header logo