Kulturtidskrift skriver om queert åldrande

Maj-numret av Lambda nordica har tema queert åldrande. Läs om åldrande i texter av Janne Bromseth, Nina Lykke och Linn Sandberg.

Tidskriften är en skrift för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till homo/lesbiska/bi/trans- och queerstudier.

Tidskriften, som har hela Norden som sitt område, eftersträvar dialog mellan juniora och seniora forskare, samt vill särskilt uppmuntra till ny forskning.

Lambda nordica flaggar även för temat ”queer reading" i kommande nummer i höst.

Läs mer om call for papers

Läs mer om tidskriften

Header logo