Foto: RFSL

Kulturutbudet i pride stärks

Att stärka kulturutbudet, kompetensen och långsiktigheten inom den svenska priderörelsen är målet för ett RFSL-projekt finansierat av Postkodlotteriets kulturstiftelse. Projektet startade i januari 2016 och avslutas i januari 2017.

Projektet En blommande Priderörelse ska genom en rad aktiviteter ingjuta kraft i den växande rörelsen av Pridefiranden och bidra till långsiktig stabilitet och kvalitetssäkring, både vad gäller kulturutbudet och det strategiska arbetet kring hbtq-frågor. 

Sju Pridearrangörer har fått ett särskilt stöd för att utveckla sitt kulturinnehåll och strategiska arbete kring bland annat tillgänglighet och nya målgrupper.

Fakta: Postkodlotteriets kulturstiftelse

Kulturstiftelsen ger uteslutande finansiellt stöd till allmännyttiga verksamheter, i form av projekt, som drivs av ideella föreningar eller stiftelser. Projekten ska varaktigt verka för att främja samarbete över gränser, såväl nationella som sociala och kulturella, eller verka för folkbildning om kulturarv genom kulturella uttryck och former.

Header logo