Bild på instrument från Fjällmuseets föremålsmagasin. Foto: Ola Hanneryd.

Queera tolkningar på Fjällmuseet

På Härjedalens fjällmuseum i Funäsdalen pågår sedan en tid tillbaka projektet Arkiv Q. Syftet med projektet är att demokratisera historieskrivningen genom att samla in historiskt och samtida material. Materialet används för att berätta om sådant som tidigare inte berättats om.

Fjällmuseet i Härjedalen är ett litet museum och ett av Sveriges äldsta bygdemuseer. Nu görs förändringar i basutställningen. 
– Genom att gå in och göra små ändringar kan vi få in nya perspektiv som tidigare inte synts. Vi arbetar i flera projekt för att synliggöra berättelser om romska och samiska personer, hbtq-personer och personer med funktionsvariationer som bott och verkat i Härjedalen, säger museichefen Ola Hanneryd.

Skogsarbetare tar sig en svängom utanför Tällbergskojan i Tännäs, Härjedalen. Foto: Carl Gustaf Berg 1923, Jamtlis fotosamlingar.

I samband med bygget av en liten gård i nordvästra Härjedalen upptäcktes 1909 ett tjugotal gravar. En av gravarna tolkades länge som en kvinnograv på grund av gravgåvorna. Idag bedöms graven ha tillhört en nåjd, en schaman.

På liknande sätt tolkades hela området, Vivallen, som en boplats för en nordisk befolkning. Man kan hävda att önskemålet om att det skulle förhålla sig på just det sättet var mycket starkt, från framförallt svenskt forskarhåll, menar Ola Hanneryd. En könsöverskridare i en samisk grav med rika nordiska gravgåvor passade inte in i föreställningarna om hur forntiden ”borde” vara. När de nya utgrävningarna 1985-87 visade att platsen har samiskt ursprung, möttes forskningsresultaten länge med både skepsis och ifrågasättanden.

Fakta om Arkiv Q

Arkiv Q genomförs av Härjedalens Fjällmuseum. Riksutställningar är en samarbetspart i projektet. Projektet finansieras av Kulturrådet, Regionförbundet i Jämtlands län och Härjedalens kommun.

Header logo