Queerseminarium om dans i Stockholm

Den 24 maj på Stockholms universitet arrangeras ett seminarium om queerdans. Queertango diskuteras och Visarkivet presenterar ett dokumentationsprojekt.

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet.

Genuspedagogen Charlotte Rivero berättar om sitt arbete med queertango. Det började med samkönade tangokurser år 2000 och 2005 startades queertango och Tangoverkstan – Roller i rörelse®, där undervisning sker i enlighet med genus/queer/ normkritisk tangopedagogik.

Anna Nyander arbetar som forskningsarkivarie inom dans på Svenskt visarkiv. Våren 2013 genomförde hon ett dokumentationsprojekt om queerdans i Sverige. Hennes presentation kommer att handla om vad som kom fram i projektet och vilka tankar det väckte.

Läs mer om Queerseminariet

För mer information:

Elin Abrahamsson
elin.abrahamsson@gender.su.se

Fanny Ambjörnsson
fanny.ambjornsson@gender.su.se

Header logo