Så blev Hallonbergens bibliotek certifierat

I boken Normkritik, hbtq och folkbibliotek: Ett försök skildrar genusinspiratören Sofie Samuelsson arbetet med att få Hallonbergens bibliotek i Stockholm att bli det första hbt-certifierade biblioteket i Sverige. Boken är utgiven av Regionbibliotek Stockholm.

Författaren resonerar också kring folkbibliotek och normkritik på ett mer generellt plan. I boken finns möten med ungdomar som söker sig till Hallonbergens bibliotek. Tanken med boken är att väcka intresse och få igång diskussioner om vad ett normkritiskt förhållningssätt kan vara och hur det blir relevant på det egna biblioteket. Syftet är att inspirera fler bibliotek att vara ett bibliotek för alla, så som Bibliotekslagen säger.

Header logo