Socialstyrelsen fördelar bidrag till landsting och kommuner

Socialstyrelsen fördelar 2,9 miljoner kronor under 2016 till projekt som ger kunskap om hbt-personers situation i mötet med landsting och kommuner. Sista ansökningsdag är den 26 februari.

Bidraget kan sökas av landsting och kommuner. Villkor för att beviljas stöd är att projekten inte omfattar insatser som redan utförs. Läs mer om hur Socialstyrelsen prioriterar ansökningarna på myndighetens webbplats. 

Läs mer

Header logo