Illustration: Emma Virke

Riksutställningars rapport på tillfälligt besök

Nyligen lades Riksutställningar ner. Myndighetens rapporter kommer såsmåningom samlas på Riksantikvarieämbetets webbplats. Men när det kommer ske är inte klart. Sålänge finns rapporten Museerna och hbtq på Kulturrådets webplats. Vill du läsa eller länka till rapporten gör du det här.   

Rapporten ’Museerna och hbtq – En analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer’ finns i en svensk version och en engelsk. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag inför år 2014. Syftet med uppdraget var att genomföra en kartläggning av hur hbtq-perspektivet belyses inom utställningsområdet, samt redovisa möjligheter och metoder för sektorn att utveckla hbtq-perspektivet.

Läs rapporten på svenska och engelska

Header logo