Behovet av trygga rum

Under programpunkten Unga hbtq-personers levnadsvillkor och behovet av trygga platser att vara på egna villkor, talade Henrik Karlsson, handläggare och utredare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor och Gisela Janis, förbundsordförande RFSL Ungdom.

Henrik Karlsson förmedlade tre budskap för myndighetens arbete med unga hbtq-personer: Unga hbtq-personer blir diskriminerade, vilket leder till ohälsa. Men detta går att förändra genom att använda språket, genom att använda tillgänglig, relevant och anpassad information samt genom socialt stöd och bemötande. Här är samarbetet med andra institutioner/organisationer av stor vikt, liksom att hjälpa till att hitta information, hänvisa vidare och att skapa tryggare mötesplatser.

Gisela Janis argumenterade för begreppet tryggare rum, eftersom ett tryggt rum nästan är omöjligt att skapa. Det tryggare rummet är både fysiskt och digitalt. Det finns ett stort behov av att få ihop vissa forum för att skapa ett tryggare rum. Med det separatistiska rummet kan det bli lättare att kunna uttrycka sin sexuella identitet på det sätt man vill, och göra att en känner sig lite, lite tryggare under en period.

Vidare kan det finnas behov av stödfunktioner för att skapa det tryggare rummet, vilket kan ske både i det fysiska rummet men även i nätforum.

Stödet från civilsamhället är en viktig punkt. Många hbtq-personer, särskilt ungdomar, har ett lågt förtroende för samhällets institutioner. För det tryggare rummet är det oerhört viktigt med bemötande, vilket handlar om att vara förutsättningslös och ta in det som personer försöker förmedla. Det handlar om att inte anta något från början utan att våga fråga på ett respektfullt sätt.

Språket är något som är oerhört viktigt, i synnerhet för unga transpersoner. Det kan vara att bekräfta personens könsidentitet, t ex genom att använda rätt pronomen. Gisela Janis:

– Det enda sättet att skapa det tryggare rummet är att vi får syn på oss själva, våra egna normer och vem är jag i förhållande till dig? Att förstå vilken position är jag i förhållande till den jag möter? Det är en stor nyckel i att skapa det tryggare rummet.

Header logo