Hbtq och politiken

Under programpunkten Hbtq och politiken, talade Felix König, sakkunnig Kulturdepartementet. Felix König berättade om den viktigaste kvällen i hans liv. När han såg The Arc i Jönköping. Han var där med en klasskamrat.

– Jag var 14 år och mottaglig för den sortens budskap. De talade om att våga vara sig själv.   En ny värld öppnade sig.  Det finns något inom en. Så kommer någon och sätter ord på vad det är. Då öppnas en dörr som sedan inte går att stänga. Jag gick tillbaks till skolan dagen efter och träffade min kompis. Vi tyckte båda det varit en bra konsert men han sa att den nog var lite bögig. Och jag höll med: Ja, det var bögigt.

Felix König menade att kulturen har stor betydelse när en växer upp. Kulturens uppgift är att peka på det som skaver. Det är en demokratifråga.

– Kulturen har en unik möjlighet för fler att ta plats. Konsekvensen av utanförskap är människors ohälsa. Man är rädd för att gå ut. Men normer förändras över tid. Vi måste alla hjälpa till att förflytta normer och vidga platsen. Fler måste få möjlighet att ta plats på lika villkor. Det behövs fler aktörer som hjälper till.

Header logo