Hur blir vi mer queer?

Under programpunkten Hur blir vi mer queer? talade Patrik Steorn, intendent och museichef, Thielska Galleriet, Helena Wessman, konserthuschef Berwaldhallen, och Joakim Rindå, scenkonstnär och verksamhetsutvecklare, Riksteatern.

Samtalet inleddes med konkreta exempel på hur respektive kulturinstitution bidrar till att skapa en kultur som är mer queer.

Patrik Steorn berättade om sina queervisningar i Nationalmuseums basutställningar för tio år sedan, vilka handlade om att identifiera en queer blick på den äldre konsten. Sedan ett exempel från hans arbete inom universitetsvärlden med queerseminarier, i syfte att lägga ett akademiskt perspektiv på ämnet queer på museum, att se det teoretiskt och att fördjupa kunskapen om ämnet, men också att skapa ny kunskap som kan tillämpas i utställningar. Sista exemplet utgick från Thielska Galleriets utställning Män vid vatten, som visade en mångfaldig svensk konsthistoria.

Helena Wessman poängterade vikten av att ifrågasätta sitt eget tänkande för att uppmärksamma ett hbtq-perspektiv i sin verksamhet.  Kan det bero på vem en får vara som medarbetare på en institution, i hennes fall där musiken i sig själv ett uttryck i sexuell läggning, könsidetitet, och det som inte uttrycks på scenen, eller är det så att normerna och ritualerna är alltför starka?

När det gäller scenkonsten berättade Joakim Rindå att mycket är kopplat till repertoarläggningen och att hitta ett sätt att säkerställa att föreställningen når en bred publik, vilket hör till uppdraget som skattefinansierad kulturinstitution. Generellt handlar det om att reflektera och säkerställa kontinuiteten, och att det finns ett samtal kring de konstnärliga besluten i relation till repertoarläggningen.

Det visade sig att deltagarnas erfarenhet av ett queer-perspektiv i verksamheten handlar mycket om eldsjälsproblematiken, det vill säga att frågorna försvinner med initiativtagaren. Eldsjälar behövs i mycket hög grad, men vad händer när de försvinner? Initiativ och kompetens försvinner.

Helena Wessman berättade att för henne handlar det i grunden om ledarskap: 

– Det handlar om en hållning att alltid värna frågan. Att oavsett genus- eller hbtq-frågor också bära med sig att jag som chef måste jobba med min egen hållning för om inte jag jobbar med den kommer ingenting att hända.

Men hur ska kulturen bli bättre på queer- frågorna? Patrik Steorn:

– Fler och fler kulturinstitutioner får styrdokument, men det räcker inte. Enstaka visningar och fyrverkerigrejer räcker inte. När går vi på djupet? Bit för bit erövrar man det här området, låter det sippra in på olika sätt, det ska både vara eldsjälar och styrdokument, både långsiktiga djupsinniga projekt och lättsinniga, roliga grejer. Publiken förväntar sig att kulturinstitutioner ska hänga med och vara en aktör av sin samtid. Kulturen måste hitta en ingång i begreppen och också motsvara förväntningarna hos publiken.

Kan institutionerna lära av det fria kulturlivet? Ja, enligt Joakim Rindå:

– Och det från flera håll. Det fria kulturlivet och det subkulturella queerkapitalet är viktigt. Det finns en massa intressant konst och kultur som pågår och har pågått väldigt länge. Ju mer intresserade vi gör oss för dessa så finns det enormt mycket att hämta. Ofta resulterar det i mer rekryteringar men också ökad kompetens.

Men hur blir då queer-perspektivet relevant? Samtalet avslutades med reflektioner om konsten och vad den kan bidra med. Patrik Steorn:

– Konsten och kulturen är fantastiska platser för att kunna se sig själv, känna sig bespeglad och känna sig bekräftad, att hitta olika delar av sig själv. Och det som är så fantastiskt är att det också är så oförutsägbart, att möta något som man aldrig trott sig göra och konsten är också platsen för oförutsägbara identifikationer. Att man identifierar sig med någon som man aldrig trodde att man hade något gemensamt med.

Joakim Rindå poängterade behovet av förtroende för institutionen:

– Om jag inte har förtroende för den här platsen, om jag inte känner någon tillhörighet, då kommer jag göra mig ganska ointresserad och inte påbörja den relationen alls.

Header logo