Personlig reflektion

Under programpunkten Personlig reflektion, talade Saga Becker, skådespelare.

Saga Becker utgick från sina egna erfarenheter, från sin uppväxt och från sin situation idag.

– Idag är Transgender day of Remembrance. Vi minns alla de som mördats i hatbrott. Dagen har funnits sedan 1999 men jag har bara känt till den i två år. Det säger en del om kulturen, vad som tas upp. 50 procent blir misshandlade och en tredjedel av oss försöker ta våra liv. När jag växte upp fanns det inte ord för vad jag var. Jag hörde aldrig ordet trans eller genus. Jag kände mig inte representerad, inte i  kulturen eller någon annanstans. Och det gjorde ont.

– Många runt mig tar allt för givet, de syns hela tiden. De hör personliga historier  som liknar deras egen. Det hade aldrig jag när jag växte upp. Fanns det något som var trans så var det skevt och förlöjligande.

– Om samhället skapar en falsk bild av en själv så mår man dåligt. Kulturen inkluderar men det görs ovanför våra huvuden. Vi är inte med i själva arbetet. Man skapar bilder av oss, utan oss. Och det gör ont.  Jag är en av dem som misshandlats, som försökt ta mitt liv.

Saga Becker berättade att hon föreläst i sina hemtrakter i Blekinge på en skola. Inga av rektorerna i skolorna dök upp. Men hon berättade att en åttaåring sagt till sin mamma efter föreläsningen att nu fanns hon.

– Jag kämpar varje dag för att skapa trygga rum. Det går inte att förlöjliga oss, osynliggöra oss eller exkludera oss. Jag finns, vi finns. Och jag tänker kämpa så in i helvete.

Header logo