Barnkulturkommitté startar webbplats

Jobbar du med barnkultur i skola eller förskola? Driver du ett projekt eller en grupp som riktar sig till barn och unga? Är du konstnär? Forskare? Journalist? Barn? Då kan webbplatsen för Aktionsgruppen för barnkultur vara något för dig.

Aktionsgruppen för barnkultur är en kommitté utsedd av den svenska regeringen. Huvuduppgiften är att lämna förslag på hur barnkulturens ställning kan stärkas. Aktionsgruppen kartlägger också barnkultursverige och lyfter fram bra exempel på arbete med barn och kultur. Arbetet startade hösten 2004 och en slutrapport lämnas under våren 2006, en första delrapport väntas redan vid halvårsskiftet.

I kommitténs uppdrag ingår bland annat att lyfta fram de kommuner som etablerat former för arbetet med barn och kultur som kan tjäna som föredömen, samt utreda hur professionella konstnärer och kulturutövare skulle kunna få en större roll än idag i barnens offentliga miljöer.

Aktionsgruppen vill ha en bred dialog med alla som på något sätt arbetar med – eller skulle kunna tänka sig att arbeta med – barnkultur. Tanken är att webbplatsen ska vara aktionsgruppens informationskanal och ett skyltfönster med plats för goda exempel inom barnkulturarbete.

– Vi hoppas att webbplatsen kan fungera som inspirationskälla för dem som letar efter metoder, säger aktionsgruppens ordförande Lotta Lundgren.

Header logo