Fem tidskrifter gratis är alldeles rätt

Intensiv marknadsföring har ökat bibliotekens intresse för kulturtidskrifter. Projektet Kulturtidskrift kom till för att få fler folkbibliotek att utnyttja det statliga prenumerationsstödet. På tre år har antalet kommuner som ser till att få gratis kulturtidskrifter ökat med 40 procent.

Våren 2002 publicerade Biblioteksbladet en artikel med rubriken ”Kan fem tidskrifter gratis vara fel?”. Där berättades att många kommuner inte utnyttjade möjligheten att få statligt stöd för prenumerationer på kulturtidskrifter. Fem tidskrifter alldeles gratis - och nästan hälften av landets kommuner var inte intresserade!

Prenumerationsstödet kom till 1999 och innebär att folkbibliotek får prenumerera gratis på fem kulturtidskrifter per kommun. Stödbeloppen är små, en tusenlapp eller två, men stödet betyder mycket för kulturtidskrifterna, som sällan finns att köpa i bokhandeln eller Pressbyrån och därför har biblioteken som ett av sina viktigaste skyltfönster. Biblioteken får välja bland de kulturtidskrifter som erhåller produktionsstöd från Kulturrådet.

Artikeln i Biblioteksbladet blev en väckarklocka för Peter Alsbjer, bibliotekarie på länsbiblioteket i Örebro län. Att så många struntade i stödet berodde nog på att kulturtidskrifterna ofta är rätt okända för bibliotekarierna, tänkte han och tog initiativ till ett projekt med syfte att marknadsföra kulturtidskrifterna - och prenumerationsstödet - gentemot kommunbiblioteken.

- Om man som bibliotekarie får en lista över kulturtidskrifter och sitter där med bara de ofta ganska kryptiska namnen så är det faktiskt inte så lätt att veta vad man ska välja. Men om man får hålla i tidskrifterna och bläddra i dem kan man märka att de är spännande och få olika idéer vad man kan göra med dem i biblioteket.

Projektet fick heta Kulturtidskrift och efter att först ha prövats i några län hösten 2002 drog det igång i hela landet 2003. Marknadsföringsupplägget är enkelt men effektivt. Från Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter (FSK) får landets alla läns- och regionbibliotek gratisexemplar till påseende av kulturtidskrifter som har statligt utgivningsstöd. Tidskrifterna visas sedan upp för bibliotekspersonal på folkbibliotek i respektive län i samband med allehanda arbetsmöten och studiedagar.

Marknadsföringsdriven har gett stor effekt. 2002 ansökte bara 156 av landets kommuner om prenumerationsstöd. År 2005 var de 218 - en ökning med hela 40 procent.

Förutom marknadsföringen beror det ökade intresset för prenumerationsstödet enligt Peter Alsbjer även på att en del förändringar av stödet som skett de senaste åren. Tidigare var det till exempel inte möjligt att prenumerera på en tidskrift om något bibliotek i kommunen redan hade en prenumeration på den tidskriften. Idag går det bra för en biblioteksfilial att få en gratis prenumeration på en tidskrift även om den tidskriften redan finns på det välsorterade huvudbiblioteket. Det går numera även att få stöd för samma kulturtidskrift under en treårsperiod. Tidigare måste kommunerna välja nya varje år vilket upplevdes som problematiskt.

Men trots intensiv marknadsföring och förenklingar i stödet är det fortfarande 25 procent av kommunerna som inte utnyttjar möjligheten att få gratis kulturtidskrifter. Bland de kommuner som år 2005 inte ansökt om prenumerationsstöd återfinns de riktigt små och de riktigt stora. För de små kommunerna beror det förmodligen på bristande personalresurser, medan det för de stora snarare handlar om administrativa svårigheter, tror Peter Alsbjer. De tre största - Stockholm, Göteborg och Malmö - har dock alla sökt prenumerationsstöd.

Projektet Kulturtidskrift fortsätter även under 2006. Målet är att 90 procent av kommunerna ska söka stödet, säger Peter Alsbjer.

- Vi ska nu inrikta oss på de kommuner som hittills inte sökt och fundera på hur vi kan nå biblioteken där. Kanske kan vi arbeta med teman, till exempel särskilt lyfta fram tidskrifter som kan vara intressanta i samband med Mångkulturåret.

I projektet Kulturtidskrift medverkar förutom Länsbiblioteket i Örebro län och Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter även Länsbiblioteket i Norrbotten samt Länsbibliotek Skåne. Projektet drivs med stöd av Kulturrådet.

INFORMATION

Mer information om projektet Kulturtidskrift:
www.orebroll.se

Header logo