Folkbiblioteken 2004: 8 biblioteksbesök per år

Varje invånare i landet besökte i genomsnitt biblioteket 8 gånger under förra året. Det visar Kulturrådets folkbiblioteksstatistik för 2004 som också slår fast att utlåning via bibliotek bedrevs på mer än 2 000 platser i landet. Statistiken publiceras nu samtidigt som tryckt rapport och i en nätversion på Kulturrådets webbplats.

Statistik över folkbibliotekens verksamhet har sammanställts i sin nuvarande form sedan 1976. Syftet är att kartlägga bibliotekens verksamhet och i vilken omfattning medborgarna använder sig av den. Statistiken har utvecklats och förbättrats successivt genom åren. Den nu aktuella rapporten, som avser 2004, presenterar fler uppgifter om bibliotekens verksamhet än tidigare och har dessutom ”barn” som ett särskilt tema. Rapporten publiceras dels i en tryckt version, dels i en version på Kulturrådets webbplats. Webbversionen innehåller tabeller över folkbibliotekens verksamhet kommun för kommun i hela landet.

Färre lån

Rapporten visar bland annat att folkbibliotekens totala utlåning fortsätter att minska. Detta gäller framför allt utlåningen av skönlitteratur för vuxna. Den totala utlåningen har minskat med totalt 13 miljoner lån sedan 1980, från 76,2 miljoner till 63,3 miljoner utlån 2004. Antalet utlånade böcker per invånare i genomsnitt har minskat från 9,2 till 7,0 sedan 1980.

Antalet biblioteksbesök per invånare är dock något högre än antalet lån. För hela landet är siffran 8,1. Västerbottningarna var de flitigaste biblioteksbesökarna förra året med 12,1 besök per invånare år 2004, även Jämtland och Gotland visar höga tal.

Antal utlån AV-medier (musikfonogram, ljudböcker, talböcker, videogram och CD-skivor) var drygt 11 miljoner år 2004. Sedan 1992 har utlåningen av AV-medier ökat med ca 550 000 medier per år, vilket inneburit en tredubbling mellan 1992-2004. Trots detta utgör de endast 15% av den totala utlåningen.

Barn särskilt tema

Utlåningen av barnböcker utgjorde 44 procent av den totala bokutlåningen 2004. Just barn är ett särskilt tema i årets statistikrapport. Av redovisningen framgår bland annat att bibliotekens barnboksbestånd i genomsnitt i landet var 8,6 böcker per barn i åldrarna 0-14 år. Det är stor variation mellan olika delar av landet. Gotland toppar bland länen med 15,6 böcker per barn och bland kommunerna västerbottniska Sorsele med 40,2.

År 1980 lånades i genomsnitt 20,3 barnböcker per barn i åldrarna 0-14 år. 2004 var motsvarande siffra 18,3 böcker per barn. Högst andel lån fanns i Kronoberg, Västerbotten och på Gotland. Högst andel utlån per barn bland kommunerna hade Borgholm med 42,2.

Kontakt:
Helena Kettner Rudberg, bibliotekskonsulent
Telefon: 08-519 264 10
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Mats Hansson, handläggare
Telefon: 08-519 264 95
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Annika Jonsson statistiker
Telefon: 08-519 264 19
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo