Inköpsstöd till 264 kommuner

Kulturrådet har beslutat fördela 28,1 miljoner kr i inköpsstöd till folkbibliotek i 264 kommuner. Det gäller stöd för inköp av barn- och ungdomslitteratur och kommunerna måste uppfylla vissa krav för att få stödet, bl.a. får de inte sänka det egna anslaget för inköp av barnlitteratur.

Bidraget fördelas i huvudsak efter kommunernas invånarantal och den enskilda bidragssumman får vara högst 1,2 miljoner kr och lägst 50 000 kr. 26 av landets kommuner har i år avstått från att söka.

Bidraget ska enligt förordningen användas för att förbättra tillgången på barn- och ungdomslitteratur samt främja intresset för läsning och litteratur. Alla kommuner är berättigade att söka, men som särskilda villkor för stödet gäller att kommunen inte minskar bokanslaget som helhet eller den del som går till barn- och ungdomslitteratur. Dessutom måste varje kommun presentera en plan för hur man ska stimulera barns och ungdomars intresse för litteratur och läsning.

Sedan stödet infördes 1997 har varje ca 90 procent av landets kommuner sökt - och fått - detta bidrag. År 2004 sjönk andelen sökande till 80 procent, men är i år uppe i rekordhöga 91 procent.

Biblioteken når oftast barn och ungdomar i samarbete med skolan. I de flesta av landets kommuner finns ett välutvecklat sådant. I en undersökning som Kulturrådet nyligen har gjort har kommunerna fått svara på i vilken utsträckning de når skolans klasser med läsfrämjande verksamhet, boklek, biblioteksinformation etc. Kommunerna rapporterade att folkbiblioteken når 69% av förskoleklasserna, 45% av alla lågstadieklasser, 46% av alla mellanstadieklasser och 28% av alla klasser på högstadiet.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Cay Corneliuson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo