Konferens om mångfald vill inspirera

Kulturlivet avspeglar inte den svenska befolkningens sammansättning. För att inspirera till förändring anordnar Kulturrådet i samverkan med Mångkulturellt centrum den 17 maj en nationell konferens om mångfald i kulturlivet.

Konferensen Varför mångfald? äger rum på Mångkulturellt centrum i Botkyrka och vill inspirera till analys, initiativ och förberedelser inför Mångkulturåret 2006. Den vänder sig till kulturlivets chefer, personalansvariga, konsulenter och folk i fria grupper.

En utgångspunkt är Tid för mångfald, en rapport om mångfaldsarbetet vid landets kulturinstitutioner som tagits fram på regeringens initiativ. Rapporten bygger på enkäter och intervjuer med företrädare för olika kulturinstitutioner och visar att mångfaldsarbete hittills varit tämligen lågt prioriterat inom kulturlivet. Men också att ingen organisation som arbetat med mångfald ångrat det, även om de i backspegeln kanske konstaterat att somligt varit naivt och kunnat göras bättre. Slutsatsen blir att mångfaldsarbete är en process och att man måste våga göra fel för att komma framåt. Rapporten Tid för mångfald kommer på konferensen att presenteras av etnologen Oscar Pripp.

Konferensprogrammet för övrigt är ännu inte riktigt fastslaget, men klart är att även Yvonne Rock, Mångkulturårets samordnare, kommer att medverka.

Annika Lindblad Nieminen, som arbetar med mångfaldsfrågor på Kulturrådet, framhåller att konferensen vill både initiera och fördjupa arbete med kulturell mångfald. Den ska ge konkreta exempel både från de som arbetat länge med mångfald och från de som arbetat lite kortare. Samt förstås ge folk i kulturlivet som arbetar med – eller önskar arbeta med – mångfald möjlighet att knyta kontakter med varandra.

Är brist på mångfald ett problem i kulturlivet?
– Ja, det är det. Alla medborgare är med och betalar men ändå är det inte alla som tar del av den kultur som produceras. Mångfald inom den offentligt finansierad kultursektorn är en viktig tillgänglighets- och demokratifråga.

MÅNGKULTURELLT CENTRUM

Header logo