Kulturtidskriften 2005 med designtema

Nu är den här - Kulturtidskriften 2005, katalogen som presenterar 372 tryckta kulturtidskrifter och 84 nättidskrifter. Kulturtidskriften 2005 uppmärksammar även regeringens designår med en artikel av Sven-Eric Liedman samt omslag och illustrationer signerade Bröderna Barsky.

Spännvidden bland kulturtidskrifterna är stor, såväl vad gäller innehåll som utförande. Några av tidskrifterna i katalogen är helt nya och på väg ut med sina första nummer medan andra har kommit ut regelbundet sedan slutet av 1800-talet. Vissa tidskrifter har ett starkt riktat innehåll och en avgränsad målgrupp medan andra tar upp generella frågor som berör oss alla.

Kulturrådet ger varje år stöd till drygt 100 kulturtidskrifter. Det totala antalet tidskrifter är dock betydligt större, kanske upp emot 1 000. Många av dem kan vara svåra att komma över på de vanliga inköpsställena. För att underlätta mötet mellan kulturtidskrifterna och läsarna skickar Kulturrådet Kulturtidskriften 2005 till folkbibliotek, skolbibliotek och bokhandlar i förhoppning om att den ska användas i det dagliga arbetet och för att hitta fler läsare och prenumeranter.

Kontakt:
Maria Ågren, handläggare
Telefon: 08-519 264 09
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo