Lägre bokmoms borde ha gett billigare böcker

Sänkningen av bokmomsen har gett lägre bokpriser, men inte fullt så låga som man hade kunnat förvänta sig. Det säger Bokpriskommissionen i sin slutrapport som nyligen lämnades till regeringen. Ändå anser kommissionen att resultatet av momssänkningen i stort sett har varit tillfredställande.

Bokpriskommissionen tillsattes i januari 2002 i samband med att momsen på böcker och tidskrifter sänktes från 25 till 6 procent, en reform som årligen kostar staten omkring en miljard kronor i minskade skatteintäkter.

I fredags presenterade Bokpriskommissionen sin slutrapport, och trots att kommissionen konstaterar att priserna på böcker och tidskrifter inte sjunkit till den nivå där de borde befinna sig, är dess slutsats ändå att momssänkningen i stort sett har varit framgångsrik.

– Reformen har kanske inte nått hela vägen fram men i stort sett har den varit tillfredställande, sade bokpriskommissionens ordförande Ingegerd Sahlström.

Under de tre år som gått sedan momsen sänktes har bokpriserna enligt kommissionens beräkningar i genomsnitt sjunkit med 7,6 procent. Om momssänkningen skulle ha fått fullt genomslag borde priserna ha sjunkit med 11,4 procent.

De uppmätta prissänkningarna varierar en hel del mellan olika sorters böcker. Det bästa utfallet visar skön- och barnlitteratur, där priserna sjunkit med omkring 10 procent, medan priserna på faktaböcker – ett område som varit försäljningsmässigt framgångsrikt de senaste åren – bara sjunkit med 3,4 procent.

Skattereformens utfall skiljer sig även åt mellan olika försäljningskanaler. Störst har prissänkningarna varit då det gäller böcker som säljs över internet, medan effekten inte varit fullt lika stor på priserna i bokhandeln och i bokklubbarna.

En av förhoppningarna då momssänkningen genomfördes var att lägre bokpriser skulle öka läsandet. Så har också blivit fallet, enligt kommissionen, men läsandet har ökat på höjden snarare än på bredden. De som redan tidigare brukade läsa läser nu mer, medan de som inte läste tidigare inte heller gör det nu. Men slutsatserna kring läsvanor får betraktas som preliminära, betonar kommissionen. Effekter på läsandet kan komma med en viss fördröjning.

– Vi vet av erfarenhet att kulturvanor tar lång tid att förändra, sade kommissionens ordförande Ingegerd Sahlström.

Bokpriskommissionen föreslår att ökad stimulans ska ges till forskning kring läsvanor i allmänhet och sambandet mellan bokpriser och läsande i synnerhet. Kommissionen föreslår även en fortsatt granskning av prisutvecklingen inom bok- och tidskriftsektorerna.

Från Kulturrådet deltog avdelningschef Birgitta Modigh i bokpriskommissionens arbete och hon framhåller att kommissionen har bidragit till en ökad kunskap inte bara om bokpriser utan också om köpvanor, läsande och läsvanor i stort.

– Här finns ett "arv" att förvalta och utveckla för berörda parter. Kulturrådet kan genom sitt uppdrag att främja läsandet i hela landet ta tillvara detta arv.

Bokbranschens representanter i kommissionen ställer sig bakom rapportens generella slutsatser, men riktar kritik mot det man anser vara missvisande mätmetoder. Enligt bokbranschen har momssänkningen fått ett större genomslag på priserna än vad kommissionen med hjälp av SCB:s mätningar kommit fram till.

Header logo